1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen

EU:n komissio tarttui muoviongelmaan
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2018

Komissio on julkaissut EU:n ensimmäisen muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä s......

Kulutus ja tuotanto > EU:n komissio tarttui muoviongelmaan
Haastekilpailussa etsitään ratkaisuja Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi
Tiedote | Julkaistu: 15.1.2018

Meriroskahaaste-kilpailussa haetaan ratkaisuja, jotka vähentävät Itämereen päätyvän roskan määrää. Kilpailun voittaja tai voittajat saavat yhteensä 32 000 euroa ideansa toteuttamiseen. Osallistumisaik......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Haastekilpailussa etsitään ratkaisuja Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi
Meri > Haastekilpailussa etsitään ratkaisuja Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2017

Valtioneuvosto hyväksyi tänään uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä esityksen uudeksi jätelaiksi, jotka vauhdittavat kiertotaloutta ja alan yritystoimintaa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Kulutus ja tuotanto > Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille
Tiedote | Julkaistu: 18.12.2017

EU:ssa päästiin alustavaan sopuun kuuden jätealan direktiivien muuttamisesta jäsenmaiden, parlamentin ja komission kesken tänään päättyneessä kolmikantaneuvottelussa. Suurimmat muutokset tulevat koske......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille
Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 7.12.2017

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, joka helpottaa jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. "Asetus tukee kiertotaloutta. Monia elinkeinotoiminnan jätteitä otetaan hyötykäyttöön ja samalla sää......

Kulutus ja tuotanto > Uusi asetus ohjaa jätteitä hyötykäyttöön maarakentamiseen
Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä
Tiedote | Julkaistu: 23.10.2017

Tutkimusinsinööri Olli Sahimaan väitöstutkimuksen mukaan yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii jätteiden erilliskeräysjärjestelmän merkittävää laajentamista sekä laji......

Kulutus ja tuotanto > Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä
Jätemäärät vähemmäksi ja kiertotalous nousuun – uusi suunnitelma luo tavoitteet Suomen jätepolitiikalle
Tiedote | Julkaistu: 30.5.2017

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, Kierrätyksestä kiertotalouteen, on lähdössä lausunnoille. Suunnitelmassa on esitetty Suomen jätehuollon tulevien kuuden vuoden tavoitteet sekä toime......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätemäärät vähemmäksi ja kiertotalous nousuun – uusi suunnitelma luo tavoitteet Suomen jätepolitiikalle
Kiertotaloudesta johtuvat kemikaaliriskit tiedostettava
Tiedote | Julkaistu: 12.5.2017

Väestön ja ympäristön altistumisesta haitallisille kemikaaleille tarvitaan lisää tietoa. Kiertotaloutta edistettäessä pitää ottaa huomioon materiaalien sisältämien haitallisten aineiden riskit. Kansa......

Kulutus ja tuotanto > Kiertotaloudesta johtuvat kemikaaliriskit tiedostettava
Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
Uutinen | Julkaistu: 25.4.2017

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuden ohjelma on julkaistu ja tilaisuuteen voi ilmoittautua 22.5.2017 mennessä. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta. ...

Kulutus ja tuotanto > Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2016

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen.LIFE-ohjelmaan kuuluvan Circwaste-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rak......

Kulutus ja tuotanto > EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Tiedote | Julkaistu: 22.11.2016

EU:n asettamien yhdyskuntajätteen ja rakennusjätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää entistä vahvempien ohjauskeinojen käyttöönottoa Suomessa. Lajittelua tulisi tehostaa sekä kotitalouk......

Kulutus ja tuotanto > Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Uudella sopimuksella helpotusta raja-alueiden jätesiirtoon
Uutinen | Julkaistu: 11.8.2016

Valtioneuvosto on saattanut voimaan Suomen ja Ruotsin raja-alueiden jätteiden siirtoa helpottavan sopimuksen. Sopimus sisältää menettelymääräyksiä, jotka helpottavat jätteen siirtoa koskevaa yhteistyö......

Kulutus ja tuotanto > Uudella sopimuksella helpotusta raja-alueiden jätesiirtoon
Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Uutinen | Julkaistu: 24.5.2016

Ympäristöministeriö järjestää 13.6.2016 avoimen sidosryhmätilaisuuden, jossa esitellään eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) uusimista......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Kulutus ja tuotanto > Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2016

Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Kulutus ja tuotanto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa
Uutinen | Julkaistu: 20.4.2016

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsun) tiimoilta järjestettiin kevään aikana kolme alueellista keskustelutilaisuutta Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tilaisuudet kokosivat yhteensä 82 jät......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa
Jätteen vienti- ja tuontimäärät
Sisältösivu | Julkaistu: 17.2.2014

Suomen ympäristökeskus toimii kansainvälisten jätesiirtojen lupaviranomaisena. Jätesiirtoihin myönnettävät luvat ovat voimassa vuoden (tai enintään kolme vuotta ns. ennakkohyväksyttyihin laitoksiin) ...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Jätteen vienti- ja tuontimäärät
Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2016

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan yksi vaihtoehto kevyiden muovikassien käytön vähentämiseksi olisi kaupalle suunnattu vapaaehtoinen sopimus. Toisena vaihtoehtona esitetään muovisten ostosk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Meri > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Uutinen | Julkaistu: 1.2.2016

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Kulutus ja tuotanto > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Lääkejätteen käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Jätteen luokittelun lähtökohtana on EU:n jäteluettelo, joka on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen liitteessä 4 (86/2015). Jäteluettelossa jokaisella jätenimikkeellä on kuusinumeroinen tunnusnume...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet > Lääkejätteen käsittely
Lääkeaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille j...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen