1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen

Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä
Tiedote | Julkaistu: 23.10.2017

Tutkimusinsinööri Olli Sahimaan väitöstutkimuksen mukaan yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii jätteiden erilliskeräysjärjestelmän merkittävää laajentamista sekä laji......

Kulutus ja tuotanto > Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä
Jätemäärät vähemmäksi ja kiertotalous nousuun – uusi suunnitelma luo tavoitteet Suomen jätepolitiikalle
Tiedote | Julkaistu: 30.5.2017

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, Kierrätyksestä kiertotalouteen, on lähdössä lausunnoille. Suunnitelmassa on esitetty Suomen jätehuollon tulevien kuuden vuoden tavoitteet sekä toime......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätemäärät vähemmäksi ja kiertotalous nousuun – uusi suunnitelma luo tavoitteet Suomen jätepolitiikalle
Kiertotaloudesta johtuvat kemikaaliriskit tiedostettava
Tiedote | Julkaistu: 12.5.2017

Väestön ja ympäristön altistumisesta haitallisille kemikaaleille tarvitaan lisää tietoa. Kiertotaloutta edistettäessä pitää ottaa huomioon materiaalien sisältämien haitallisten aineiden riskit. Kansa......

Kulutus ja tuotanto > Kiertotaloudesta johtuvat kemikaaliriskit tiedostettava
Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
Uutinen | Julkaistu: 25.4.2017

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuden ohjelma on julkaistu ja tilaisuuteen voi ilmoittautua 22.5.2017 mennessä. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2016

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen.LIFE-ohjelmaan kuuluvan Circwaste-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rak......

Kulutus ja tuotanto > EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Tiedote | Julkaistu: 22.11.2016

EU:n asettamien yhdyskuntajätteen ja rakennusjätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää entistä vahvempien ohjauskeinojen käyttöönottoa Suomessa. Lajittelua tulisi tehostaa sekä kotitalouk......

Kulutus ja tuotanto > Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Uudella sopimuksella helpotusta raja-alueiden jätesiirtoon
Uutinen | Julkaistu: 11.8.2016

Valtioneuvosto on saattanut voimaan Suomen ja Ruotsin raja-alueiden jätteiden siirtoa helpottavan sopimuksen. Sopimus sisältää menettelymääräyksiä, jotka helpottavat jätteen siirtoa koskevaa yhteistyö......

Kulutus ja tuotanto > Uudella sopimuksella helpotusta raja-alueiden jätesiirtoon
Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Uutinen | Julkaistu: 24.5.2016

Ympäristöministeriö järjestää 13.6.2016 avoimen sidosryhmätilaisuuden, jossa esitellään eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus) uusimista......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Kulutus ja tuotanto > Tervetuloa keskustelemaan jätteiden hyödyntämismahdollisuuksista maarakentamisessa 13.6.
Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Tiedote | Julkaistu: 10.5.2016

Viime vuosikymmenien talouskasvu ja globalisaatio ovat lisänneet jätesiirtoja maailmanlaajuisesti niin meritse, maanteitse kuin rautateitsekin. Jätteillä on usein taloudellista arvoa ja niillä voidaan......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Kulutus ja tuotanto > Lyijyakut, romuautot sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ongelmallisia kansainvälisissä jätesiirroissa
Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa
Uutinen | Julkaistu: 20.4.2016

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsun) tiimoilta järjestettiin kevään aikana kolme alueellista keskustelutilaisuutta Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tilaisuudet kokosivat yhteensä 82 jät......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa
Jätteen vienti- ja tuontimäärät
Sisältösivu | Julkaistu: 17.2.2014

Suomen ympäristökeskus toimii kansainvälisten jätesiirtojen lupaviranomaisena. Jätesiirtoihin myönnettävät luvat ovat voimassa vuoden (tai enintään kolme vuotta ns. ennakkohyväksyttyihin laitoksiin) ...

Kartat ja tilastot > Jätetilastot > Jätteen vienti- ja tuontimäärät
Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2016

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan yksi vaihtoehto kevyiden muovikassien käytön vähentämiseksi olisi kaupalle suunnattu vapaaehtoinen sopimus. Toisena vaihtoehtona esitetään muovisten ostosk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Meri > Ohuiden muovipussien käyttöä voidaan vähentää monin keinoin
Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Uutinen | Julkaistu: 1.2.2016

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Kulutus ja tuotanto > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Lääkejätteen käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Jätteen luokittelun lähtökohtana on EU:n jäteluettelo, joka on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen liitteessä 4 (86/2015). Jäteluettelossa jokaisella jätenimikkeellä on kuusinumeroinen tunnusnume...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet > Lääkejätteen käsittely
Lääkeaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille j...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet
Tuottajavastuujätteet
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2015

Kuluttajat voivat viedä kaikki tällä sivulla mainitut jätteet maksutta tuottajien ja tuottajayhteisöiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joista ne viedään eteenpäin kierrätykseen. Jäteh...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätehuollon vastuut ja järjestäminen > Tuottajavastuujätteet
YK-raportti: Kunnollinen jätehuolto tuottaa vihreitä työpaikkoja, vähentää kasvihuonepäästöjä ja luo taloudellisia säästöjä
Uutinen | Julkaistu: 8.9.2015

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja muiden järjestöjen yhdessä tuottama ensimmäinen kattava maailmanlaajuinen jätteitä koskeva raportti "Global Waste Management Outlook" julkaistiin eilen. Raportissa to......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > YK-raportti: Kunnollinen jätehuolto tuottaa vihreitä työpaikkoja, vähentää kasvihuonepäästöjä ja luo taloudellisia säästöjä
Tuottajavastuu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2014

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa? Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytös...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 19.1.2017

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tarvittaess...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Lausuntopyyntö jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -oppaasta
Uutinen | Julkaistu: 10.7.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -opasluonnoksesta Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2015 mennessä....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Lausuntopyyntö jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -oppaasta
Kulutus ja tuotanto > Lausuntopyyntö jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -oppaasta

1
2
3
4
...
6
Seuraava Viimeinen