1
2
3
Seuraava Viimeinen

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 1.9.2017

Kuva: Johanna Kallio Ympäristönsuojelulaissa ( 527/2014 , YSL) säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ( muutos 19/2017 ).  Ennen...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet
Kiinteistön omistajalle
Sisältösivu | Julkaistu: 17.3.2017

Muista, että vaikka juuri nyt sinulla ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesijärjestelmääsi, kunnostus kannattaa aina! Lähivetesi kiittää.   Pitääkö minun uudistaa jäte...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle
Neuvontajärjestöjen materiaali
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tälle sivustolle kootaan jätevesineuvojien työssään tarvitsema materiaali, sekä neuvontahankkeiden raportteja. Aineistot ja koulutus : Haja-asutuksen jätevesineuvonnan järjestämisen koulutu...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali
Fosforinpoiston tehostaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Fosforinpoiston tehostaminen maaperäkäsittelyssä voi olla tarpeen, etenkin mikäli puhdistusvaatimukset ovat tiukemmat. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa kolmella periaatteella: fosforin saost...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Jätevesien maaperäkäsittely > Fosforinpoiston tehostaminen
MunPutsari käyttäjäkokemuksia
Sisältösivu | Julkaistu: 3.3.2017

Tälle sivustolle kootaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuspankki! Ole mukana, kerro mitä mieltä olet putsaristasi. Osallistua voi kuka tahansa kiinteistökohtaisen jär...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle > MunPutsari käyttäjäkokemuksia
Lääkejätteen käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Jätteen luokittelun lähtökohtana on EU:n jäteluettelo, joka on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen liitteessä 4 (86/2015). Jäteluettelossa jokaisella jätenimikkeellä on kuusinumeroinen tunnusnume...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet > Lääkejätteen käsittely
Kuluttajakemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Kotitalouksista muodostuvien päästöjen hallinta on huomattavasti hankalampaa, kuin esimerkiksi lupaehtoja noudattavien teollisuuslaitosten. Erilaiset kuluttajakemikaalit voivat päätyä ympäristöön nii...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Kuluttajakemikaalit
Lääkeaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille j...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet
Jätevesilainsäädännön valmistelu etenee, hajajätevesityöryhmä vertailee kohtuullistamisvaihtoehtoja
Uutinen | Julkaistu: 30.9.2015

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelu etenee. Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutosvaihtoehdot ja linjau......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Jätevesilainsäädännön valmistelu etenee, hajajätevesityöryhmä vertailee kohtuullistamisvaihtoehtoja
Ajankohtaista - vesihuoltotilastot
Sisältösivu | Julkaistu: 3.9.2015

VEETI on uusi vesihuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä, johon tallennetaan vuosittaisia tietoja vesihuoltolaitosten toiminnasta ja taloudesta. Kaikki laitokset, joilla on kunnan vahvistama toimi......

Kartat ja tilastot > Vesihuoltoraportit > Ajankohtaista - vesihuoltotilastot
Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille
Sisältösivu | Julkaistu: 2.9.2015

Vesihuoltollon tietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen. Tällöin VELVET poistuu käytöstä. Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolak......

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät > Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI) - ohjeita tiedontuottajille
Jätevedenpuhdistamojen raportit
Sisältösivu | Julkaistu: 21.9.2016

Kuva: Timo Laaksonen Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot raportoivat toiminnastaan valvontaviranomaisille ELY-keskuksiin, jotka seuraavat ympäristöluvan mukaisten ehtojen täyttymistä. Tietoja ...

Kartat ja tilastot > Vesihuoltoraportit > Jätevedenpuhdistamojen raportit
Jätevesiviikko alkaa: Neuvontaa jätevesijärjestelmien uusimiseen tarjolla
Tiedote | Julkaistu: 15.5.2015

Valtakunnallisella jätevesiviikolla muistutetaan jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. Kahdeksannen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa vietetään 18. – 24. toukokuuta. Viikon aikana järjestetään ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Vesi > Vesiensuojelu > Jätevesiviikko alkaa: Neuvontaa jätevesijärjestelmien uusimiseen tarjolla
Vesi > Vesiensuojelu > Yhdyskunnat ja haja-asutus > Jätevesiviikko alkaa: Neuvontaa jätevesijärjestelmien uusimiseen tarjolla
Jätevesiviikon tapahtumia
Sisältösivu | Julkaistu: 15.5.2015

Lisätietoja tapahtuman järjestäjältä Tapahtuma Paikka Ajankohta Järjestäjä ja lisätietolinkki VARSINAIS-SUOMI JA SATAKUNTA ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Jätevesiviikon tapahtumia
Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.3.2017

Jätevedenkäsittelyn tilanne Muistioissa haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta on tarkasteltu sitä, mikä on jätevedenkäsittelyn nykytilanne sekä tarvittavien toimenpite...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Jäteveden pajupuhdistamo
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Valmistaja/maahantuoja Pajupuhdistamo Oy www.pilerensning.dk www.pajupuhdistamo.fi Puh. 0442509663   Kuva: Pajupuhdistamo Oy Puhdi...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Jäteveden pajupuhdistamo
Markkinoilta poistuneita puhdistamoja
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Suomessa myytyjä, mutta markkinoilta jo poistuneita kaikille jätevesille tarkoitettuja pienpuhdistamoja, niiden laitetoimittaja sekä niihin liittyviä puolueett...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille > Markkinoilta poistuneita puhdistamoja
Jätevesineuvontaa tarjolla juuri nyt
Tiedote | Julkaistu: 12.5.2014

Vielä kahden kesän ajan on tehostetusti tarjolla ilmaista jätevesineuvontaa eri puolella Suomea. Jätevesineuvojat palvelevat netissä ja puhelimitse, mutta monin paikoin tehdään myös kiinteistökohtaist......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Jätevesineuvontaa tarjolla juuri nyt
Vesi > Jätevesineuvontaa tarjolla juuri nyt
Jätevesiviikko alkaa: kaksi kesää aikaa jätevesiremonttiin
Tiedote | Julkaistu: 8.5.2014

Vielä on kaksi kesää aikaa laittaa kiinteistöjen jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla. Valtakunnallisella jätevesiviikolla 12.–18. toukokuuta kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jäteve......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Jätevesiviikko alkaa: kaksi kesää aikaa jätevesiremonttiin
Vesi > Jätevesiviikko alkaa: kaksi kesää aikaa jätevesiremonttiin
Vähäisten pesuvesien käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Termi ”kantovesi” on vakiintunut tarkoittamaan vedenkäyttöä, jossa käytettävä vesi kannetaan ämpärillä käyttökohteeseen, esim. keittiöön tai saunaan. Tällöin käytetyn veden määrä on tyypillisesti väh...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Harmaiden jätevesien käsittely > Vähäisten pesuvesien käsittely

1
2
3
Seuraava Viimeinen