1
2
3
4
Seuraava Viimeinen

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2017

Valtioneuvosto hyväksyi tänään uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman sekä esityksen uudeksi jätelaiksi, jotka vauhdittavat kiertotaloutta ja alan yritystoimintaa....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Kulutus ja tuotanto > Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ja esitys jätelaiksi vauhdittavat kiertotaloutta
Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä
Tiedote | Julkaistu: 23.10.2017

Tutkimusinsinööri Olli Sahimaan väitöstutkimuksen mukaan yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii jätteiden erilliskeräysjärjestelmän merkittävää laajentamista sekä laji......

Kulutus ja tuotanto > Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä
Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
Uutinen | Julkaistu: 25.4.2017

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuden ohjelma on julkaistu ja tilaisuuteen voi ilmoittautua 22.5.2017 mennessä. Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilta. ...

Kulutus ja tuotanto > Ilmoittaudu valtakunnallisen jätesuunnitelman keskustelutilaisuuteen 22.5. mennessä
Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
Tiedote | Julkaistu: 1.3.2017

Ympäristöministeriö on avannut verkkopalveluunsa tietopankin, jossa kiinteistönomistajat ja korjaajat voivat hakea tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Tietopankki löytyy oso......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
Kulutus ja tuotanto > Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
Rakentaminen > Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
Hevosenlannan poltto helpottuu
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2017

EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöö......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Hevosenlannan poltto helpottuu
Kulutus ja tuotanto > Hevosenlannan poltto helpottuu
EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2016

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen.LIFE-ohjelmaan kuuluvan Circwaste-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rak......

Kulutus ja tuotanto > EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Tiedote | Julkaistu: 22.11.2016

EU:n asettamien yhdyskuntajätteen ja rakennusjätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää entistä vahvempien ohjauskeinojen käyttöönottoa Suomessa. Lajittelua tulisi tehostaa sekä kotitalouk......

Kulutus ja tuotanto > Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Uudella sopimuksella helpotusta raja-alueiden jätesiirtoon
Uutinen | Julkaistu: 11.8.2016

Valtioneuvosto on saattanut voimaan Suomen ja Ruotsin raja-alueiden jätteiden siirtoa helpottavan sopimuksen. Sopimus sisältää menettelymääräyksiä, jotka helpottavat jätteen siirtoa koskevaa yhteistyö......

Kulutus ja tuotanto > Uudella sopimuksella helpotusta raja-alueiden jätesiirtoon
Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa
Uutinen | Julkaistu: 20.4.2016

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (Valtsun) tiimoilta järjestettiin kevään aikana kolme alueellista keskustelutilaisuutta Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tilaisuudet kokosivat yhteensä 82 jät......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Valtakunnallista jätesuunnitelmaa pohdittiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa
YK-raportti: Kunnollinen jätehuolto tuottaa vihreitä työpaikkoja, vähentää kasvihuonepäästöjä ja luo taloudellisia säästöjä
Uutinen | Julkaistu: 8.9.2015

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja muiden järjestöjen yhdessä tuottama ensimmäinen kattava maailmanlaajuinen jätteitä koskeva raportti "Global Waste Management Outlook" julkaistiin eilen. Raportissa to......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > YK-raportti: Kunnollinen jätehuolto tuottaa vihreitä työpaikkoja, vähentää kasvihuonepäästöjä ja luo taloudellisia säästöjä
Tuottajavastuu
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2014

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa? Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytös...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 19.1.2017

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tarvittaess...

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Tuottajavastuu > Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 8.7.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantain......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta
Kulutus ja tuotanto > Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta
Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2015

Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ympäristöministeriössä. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa suomalaisen jätehuollon tulevaisuutta ja tavoit......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätesuunnittelu > Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta > Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt
Uusi romuajoneuvoasetus hyväksyttiin
Uutinen | Julkaistu: 12.2.2015

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Ajoneuvon tuottajalla on velvollisuus järjestää romuajoneuvojen jätehuolt......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Uusi romuajoneuvoasetus hyväksyttiin
Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Suomen noustava jätehuollossa EU:n kärkimaiden tasolle
Tiedote | Julkaistu: 10.2.2015

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päämääränä on, että jätettä päätyisi kaatopai......

Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen: Suomen noustava jätehuollossa EU:n kärkimaiden tasolle
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset - Pohjois-Karjala
Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Pirkanmaalla
Sisältösivu | Julkaistu: 13.11.2014

Uusi jätteenpolttoasetus tuli voimaan  20.2.2013. Uudella asetuksella kumottiin samalla valtioneuvoston aikaisemmin, vuonna 2003 antama asetus jätteen polttamisesta (362/2003) samoin kuin öljyjä......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Ympäristölupa > Valvonta > Jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitokset Pirkanmaalla
Pakkausjätteen keräysjärjestelyt muuttuvat pakkausten tuottajavastuun laajetessa
Tiedote | Julkaistu: 3.7.2014

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen pakkauksista ja pakkausjätteistä. Asetuksen tavoitteena on helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia toimittaa pakkausjäte maksuttomaan keräykseen sekä lisätä pakk......

Kulutus ja tuotanto > Pakkausjätteen keräysjärjestelyt muuttuvat pakkausten tuottajavastuun laajetessa
Uuden jätelain toimivuudesta arvio
Uutinen | Julkaistu: 9.5.2014

Jätelain toimivuudesta on valmistunut ensimmäinen arvio. Selvityksessä arvioidaan jätelain soveltamista ja toimivuutta yhdyskuntajätehuollossa: miten laki on vaikuttanut jätehuollon etusijajärjestykse......

Kulutus ja tuotanto > Uuden jätelain toimivuudesta arvio

1
2
3
4
Seuraava Viimeinen