1
2
Seuraava Viimeinen

Ilman epäpuhtauksien päästöt alueittain
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Päästöjen alueellinen jakautuminen on saatavissa vuosien 1990-2013 osalta kunnittain HERTTA.- järjestelmän kautta, joka on osa SYKEn Avointa tietoa. Päästöjen spatiaalista arvointia tar...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt > Ilman epäpuhtauksien päästöt alueittain
Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Uutinen | Julkaistu: 6.11.2017

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun happamoituminen nousi kansainväliseksi ympäristöhaasteeksi. Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja kansainvälisellä yhteistyöllä ympäristön happamoitumien on sa......

Ilmasto ja ilma > Happamoitumisen torjunta on ympäristönsuojelun menestystarina
Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Tiedote | Julkaistu: 9.10.2017

Suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BAT-päätelmät) julkaistiin 17.8.2017. Päätelmien kansallisen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu ohjeistus, joka on tarkoitettu tu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Ilmasto ja ilma > Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Kulutus ja tuotanto > Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Ilmansaasteiden vähentämisestä sopu EU:ssa
Tiedote | Julkaistu: 1.7.2016

EU-jäsenmaat ja Euroopan parlamentti ovat saavuttaneet 30.6. Brysselissä sovun ilmaan joutuvien päästöjen vähentämisestä eli ns. päästökattodirektiivistä....

Ilmasto ja ilma > Ilmansaasteiden vähentämisestä sopu EU:ssa
Ilman epäpuhtaudet Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.5.2014

Suomessa ilmanlaatu on keskimäärin hyvä ja ilman epäpuhtauksien paikalliset vaikutukset vähäisiä. Hankalissa sääolosuhteissa talvisin ja keväisin pitoisuudet kaupungeissa voivat kuitenkin kohota sama...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu > Ilman epäpuhtaudet Suomessa
EU:n sallima siirtymäaika pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoissa voimaan kesäkuussa
Tiedote | Julkaistu: 19.5.2016

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt yleisistunnossaan 1–50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) muutoksen 1.6.2016 alkaen. As......

Ilmasto ja ilma > EU:n sallima siirtymäaika pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoissa voimaan kesäkuussa
Tuore raportti: ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa
Tiedote | Julkaistu: 13.4.2016

Ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain Suomessa noin 1 600 ennenaikaista kuolemantapausta. Valtaosa ilmansaasteiden kielteisistä terveysvaikutuksista on peräisin haitallisia aineita sisältä......

Ilmasto ja ilma > Tuore raportti: ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa
Ilman epäpuhtauksien päästöt
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Päästöjen seuranta Päästöjen aikasarjat Päästölähteet Päästöt taulukkomuodossa Päästöt kartalla YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:lle toimitetut yksity...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt
Ilmansuojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2013

Puhdas ilma on olennainen osa ihmisten ja muiden eliöiden hyvinvointia. Ilmansuojelulla pyritään turvaamaan terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja säilyttämään luonnon toimintakyky. ...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu
Bonnin ilmastokokouksessa pyritään selkeyttämään uuden ilmastosopimuksen pohjatekstiä
Tiedote | Julkaistu: 1.6.2015

Neuvottelut uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta jatkuvat Saksan Bonnissa 1.-11.6. Neuvottelujen tavoitteena on solmia joulukuussa 2015 Pariisissa kattava sopimus, jolla maailmanlaajuisia kas......

Ilmasto ja ilma > Bonnin ilmastokokouksessa pyritään selkeyttämään uuden ilmastosopimuksen pohjatekstiä
Ilman epäpuhtaudet
Sisältösivu | Julkaistu: 28.4.2014

Suomessa on hyvä ilmanlaatu Päästöt ilmaan ja vesiin ovat Suomessa vähentyneet selvästi viime vuosikymmeninä. Monet kuormitukselle asetetuista tavoitteista on joko jo saavutettu tai saavuttamine...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet
EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista
Tiedote | Julkaistu: 17.12.2014

EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi tänään Brysselissä neuvoston yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomi pidättäytyi äänestyksessä. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista
Kulutus ja tuotanto > EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista
Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Happamoittavat yhdisteet haittaavat luontoa ja ihmisten terveyttä Hiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Kansainvälistä aineistoa
Sisältösivu | Julkaistu: 18.9.2014

Päästötietojen tuottamisen tueksi on olemassa sekä kansallista että kansainvälistä aineistoa.  Kansallinen aineisto sisältää mm. toimialakohtaisia päästökertoimia. Kansainvälinen aineisto sisält...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Päästötiedon ilmoittaminen päästörekistereihin (PRTR) > Kansainvälistä aineistoa
Ilman epäpuhtaudet - Kainuu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2014

Kainuun alueelliset indikaattorit Happamoittavat päästöt  Hiukkaspäästöt Kainuussa ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisesti Kajaanissa. Ilmapäästöjä seurataan myös maakun......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Kainuu
Ilman epäpuhtaudet - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 27.6.2014

Pirkanmaan alueelliset indikaattorit: Happamoittavien yhdisteiden päästöt - Pirkanmaa Hiukkasten päästöt - Pirkanmaa ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Pirkanmaa
Ilman epäpuhtaudet - Kaakkois-Suomi
Sisältösivu | Julkaistu: 25.6.2014

Kaakkois-Suomen ilman laatuun vaikuttaa paljon alueen läpi Venäjälle kulkeva kauttakulkuliikenne ja metsäteollisuus....

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Kaakkois-Suomi
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 19.5.2014

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Non-Methane Volatile Organic Compounds, NMVOC) ovat orgaanisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine on yli 0,01 kPa, kun lämpötila on 293,15 K, tai joilla on vastaava haihtu...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu > Ilman epäpuhtaudet Suomessa > Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2014

Happamoittavien yhdisteiden päästöistä typen oksidien määrä on vähentynyt 2000-luvun aikana ja rikkidioksidin määrä jonkin verran. Ammoniakin ja ammoniumin määrät ovat pysyneet suunnilleen samalla ta......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo
Ilman epäpuhtaudet - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2014

Etelä-Savon alueelliset indikaattorit Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Etelä-Savo

1
2
Seuraava Viimeinen