Hallituksen esityksellä toimeenpannaan keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita
Tiedote | Julkaistu: 26.10.2017

Hallitus on antanut tänään esityksen ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Muutoksilla pannaan toimeen kansallisesti keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita. Esityksen mukaan reki......

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Hallituksen esityksellä toimeenpannaan keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita
Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Tiedote | Julkaistu: 9.10.2017

Suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BAT-päätelmät) julkaistiin 17.8.2017. Päätelmien kansallisen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu ohjeistus, joka on tarkoitettu tu......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Ilmasto ja ilma > Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Kulutus ja tuotanto > Ohjeistus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien kansallisesta soveltamisesta julkaistu
Happamoittavat yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Typen oksidit   aiheuttavat sekä happamoitumista että rehevöitymistä ja ne myötävaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Yläilmakehässä hyödyllinen otsoni on alailmakehässä ilmansaaste,......

Alueellista ympäristötietoa > Happamoittavat yhdisteet
Hiukkaset
Sisältösivu | Julkaistu: 24.8.2017

Pohjois-Savossa hiukkaspäästöjä syntyy jokseenkin yhtä paljon kotitalouksiin ja julkiseen sektoriin liittyvässä energiantuotannossa, maantieliikenteessä ja teollisuudessa, kunkin osuus oli reilun nel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Alueellista ympäristötietoa > Hiukkaset
Alueellista ympäristötietoa > Pohjois-Savo > Hiukkaset
Hevosenlannan poltto helpottuu
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2017

EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöö......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Hevosenlannan poltto helpottuu
Kulutus ja tuotanto > Hevosenlannan poltto helpottuu
Ilman epäpuhtaudet Suomessa
Sisältösivu | Julkaistu: 15.5.2014

Suomessa ilmanlaatu on keskimäärin hyvä ja ilman epäpuhtauksien paikalliset vaikutukset vähäisiä. Hankalissa sääolosuhteissa talvisin ja keväisin pitoisuudet kaupungeissa voivat kuitenkin kohota sama...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu > Ilman epäpuhtaudet Suomessa
EU:n sallima siirtymäaika pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoissa voimaan kesäkuussa
Tiedote | Julkaistu: 19.5.2016

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt yleisistunnossaan 1–50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013) muutoksen 1.6.2016 alkaen. As......

Ilmasto ja ilma > EU:n sallima siirtymäaika pienten biomassapolttolaitosten päästöraja-arvoissa voimaan kesäkuussa
Tuore raportti: ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa
Tiedote | Julkaistu: 13.4.2016

Ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain Suomessa noin 1 600 ennenaikaista kuolemantapausta. Valtaosa ilmansaasteiden kielteisistä terveysvaikutuksista on peräisin haitallisia aineita sisältä......

Ilmasto ja ilma > Tuore raportti: ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa
Ilman epäpuhtauksien päästöt
Sisältösivu | Julkaistu: 12.9.2013

Päästöjen seuranta Päästöjen aikasarjat Päästölähteet Päästöt taulukkomuodossa Päästöt kartalla YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:lle toimitetut yksity...

Kartat ja tilastot > Ilman epäpuhtauksien päästöt
Bonnin ilmastokokouksessa pyritään selkeyttämään uuden ilmastosopimuksen pohjatekstiä
Tiedote | Julkaistu: 1.6.2015

Neuvottelut uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta jatkuvat Saksan Bonnissa 1.-11.6. Neuvottelujen tavoitteena on solmia joulukuussa 2015 Pariisissa kattava sopimus, jolla maailmanlaajuisia kas......

Ilmasto ja ilma > Bonnin ilmastokokouksessa pyritään selkeyttämään uuden ilmastosopimuksen pohjatekstiä
EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista
Tiedote | Julkaistu: 17.12.2014

EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi tänään Brysselissä neuvoston yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta koskevasta direktiiviehdotuksesta. Suomi pidättäytyi äänestyksessä. ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista
Kulutus ja tuotanto > EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen keskisuurten polttolaitosten päästörajoituksista
Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.10.2014

Uudenmaan alueelliset indikaattorit: Happamoittavat yhdisteet haittaavat luontoa ja ihmisten terveyttä Hiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa
Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2014

Happamoittavien yhdisteiden päästöistä typen oksidien määrä on vähentynyt 2000-luvun aikana ja rikkidioksidin määrä jonkin verran. Ammoniakin ja ammoniumin määrät ovat pysyneet suunnilleen samalla ta......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo
Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo
Ilman epäpuhtaudet - Etelä-Savo
Sisältösivu | Julkaistu: 14.5.2014

Etelä-Savon alueelliset indikaattorit Happamoittavien yhdisteiden päästöt laskussa - Etelä-Savo ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Etelä-Savo
Ilman epäpuhtaudet - Pohjois-Karjala
Sisältösivu | Julkaistu: 8.5.2014

Pohjois-Karjalan alueelliset indikaattorit Päästöt ilmaan vähentyneet ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Pohjois-Karjala
Ilman epäpuhtaudet - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 30.4.2014

Lapin alueelliset indikaattorit Happamoittavien yhdisteiden päästöt Hiukkasten päästöt Kuva: Aarno Torvinen ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Lappi
Ilman epäpuhtaudet - Häme
Sisältösivu | Julkaistu: 14.4.2014

Hämeen alueelliset indikaattorit Happamoittavien päästöjen vähentyminen on jatkunut Hiukkaspäästöt vähentyneet, mutta heikentävät edelleen ilmanlaatua keväisin   ......

Kartat ja tilastot > Ympäristön tilan indikaattorit > Ilman epäpuhtaudet > Ilman epäpuhtaudet - Häme
Ilmansuojelun raja- ja ohjearvot
Sisältösivu | Julkaistu: 20.9.2013

Raja-arvot Pienhiukkasaltistumista koskeva sääntely Otsonia koskeva sääntely Tavoitearvot eräille metalleille ja bentso(a)pyreenille Ohjearvot Pitoisuuksien kehitys...

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojelu > Ilmansuojelun raja- ja ohjearvot