1
2
3
Seuraava Viimeinen

Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 1.9.2017

Kuva: Johanna Kallio Ympäristönsuojelulaissa ( 527/2014 , YSL) säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ( muutos 19/2017 ).  Ennen...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet
Kiinteistön omistajalle
Sisältösivu | Julkaistu: 17.3.2017

Muista, että vaikka juuri nyt sinulla ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesijärjestelmääsi, kunnostus kannattaa aina! Lähivetesi kiittää.   Pitääkö minun uudistaa jäte...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle
Neuvontajärjestöjen materiaali
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tälle sivustolle kootaan jätevesineuvojien työssään tarvitsema materiaali, sekä neuvontahankkeiden raportteja. Aineistot ja koulutus : Haja-asutuksen jätevesineuvonnan järjestämisen koulutu...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Neuvontajärjestöjen materiaali
Syventävää tietoa
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Tämän sivun kautta löydät syventävää tietoa jätevesien käsittelymenetelmistä ja niillä saavutettavista tuloksista (SYKEn Puhdistamosivusto), sekä muuta täydentävää tietoa. © Seppo Le...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa
Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva lakiehdotus lausuntokierrokselle
Tiedote | Julkaistu: 2.10.2015

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esitysluonnoksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin site......

Elinympäristö ja kaavoitus > Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva lakiehdotus lausuntokierrokselle
Jätevesiviikon tapahtumia
Sisältösivu | Julkaistu: 15.5.2015

Lisätietoja tapahtuman järjestäjältä Tapahtuma Paikka Ajankohta Järjestäjä ja lisätietolinkki VARSINAIS-SUOMI JA SATAKUNTA ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Jätevesiviikon tapahtumia
Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Sisältösivu | Julkaistu: 15.3.2017

Jätevedenkäsittelyn tilanne Muistioissa haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta on tarkasteltu sitä, mikä on jätevedenkäsittelyn nykytilanne sekä tarvittavien toimenpite...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Tilannekatsauksia hajajätevesistä
Jäteveden pajupuhdistamo
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Valmistaja/maahantuoja Pajupuhdistamo Oy www.pilerensning.dk www.pajupuhdistamo.fi Puh. 0442509663   Kuva: Pajupuhdistamo Oy Puhdi...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Jäteveden pajupuhdistamo
Kaivot pakkasella
Sisältösivu | Julkaistu: 3.12.2014

KAIVOTIEDOTE (talvi 2014) © Timo Ratinen Lista talvitoimista Tarkkaile kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia säännöllisesti y......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivot pakkasella
Markkinoilta poistuneita puhdistamoja
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Suomessa myytyjä, mutta markkinoilta jo poistuneita kaikille jätevesille tarkoitettuja pienpuhdistamoja, niiden laitetoimittaja sekä niihin liittyviä puolueett...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille > Markkinoilta poistuneita puhdistamoja
Kesä hyvää aikaa huoltaa kaivo
Sisältösivu | Julkaistu: 9.6.2014

KAIVOTIEDOTE (kesä 2014) Kaivon sijainnilla on merkitystä Kesäisin kaivon rakenteet ja lähiympäristö on helppo tarkistaa. Rengaskaivoon kannattaa kurkistaa säännöllisin väliajoin. ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kesä hyvää aikaa huoltaa kaivo
Kevättoimet kaivolle
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2014

KAIVOTIEDOTE (kevät 2014) Kaivon kunto tarkastetaan joka kevät Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti läpi vuoden. Keväällä lumien sulamisvedet ......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kevättoimet kaivolle
Vähäisten pesuvesien käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Termi ”kantovesi” on vakiintunut tarkoittamaan vedenkäyttöä, jossa käytettävä vesi kannetaan ämpärillä käyttökohteeseen, esim. keittiöön tai saunaan. Tällöin käytetyn veden määrä on tyypillisesti väh...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Harmaiden jätevesien käsittely > Vähäisten pesuvesien käsittely
Kaivon kunto talvella
Sisältösivu | Julkaistu: 9.12.2013

KAIVOTIEDOTE (talvi 2013) Kuva: Timo Ratinen Lista talvitoimista Tarkkaile kaivon rakenteellista kuntoa ja vedenlaatua sekä kaivon lähiympäristössä tapahtuvia muutoksia sään......

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Vedenhankinta kaivosta > Kaivon kunto talvella
Hajajätevesiviestinnän aineistoa
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

Aineiston hyödyntäminen ja julkaisuoikeudet Aineistoa voi hyödyntää hajajätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvässä viestinnässä. Aineiston omistaa ympäristöministeriö. Aineistoa ja ni...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Hajajätevesiviestinnän aineistoa
Kirjallisuutta
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Julkaisuja haja-asutuksen jätevesiä koskien vuodesta 1990 Luettelo Suomen ympäristökeskuksen ja lukuisten muiden suomalaisten tahojen laatimistaa haja-asutuksen vesihuoltoon, liittyvistä ohjeist...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Kirjallisuutta
Mallipiirroksia jätevesijärjestelmästä
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Ympäristöhallinto edeltäjineen on ylläpitänyt erilaisia kiinteistökohtaisen vesihuollon ohjeita jo 1950-luvulta lähtien. Alkujaan ohjeet ovat toimineet pääasiassa muistilistoina sovellettaviksi raken...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Mallipiirroksia jätevesijärjestelmästä
Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje
Sisältösivu | Julkaistu: 3.3.2017

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje . Selvityksen ja ohjeen voi teetättää ammattilaisella, esimerkiksi haja-asutuk...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle > Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje
Ammattitaitoinen suunnittelu tärkeää
Sisältösivu | Julkaistu: 3.3.2017

Ennen jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista on laadittava jätevesisuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa seuraavat asiat: tiedot alueesta ja kiinteistöstä...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle > Ammattitaitoinen suunnittelu tärkeää
Haja-asutuksen jätevesihuollon käsitteitä
Sisältösivu | Julkaistu: 1.3.2017

Seuraavassa on kerrottu joistakin pienten jätevesimäärien käsittelyssä käytetyistä prosesseista: Adsorptio   Adsorpti...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Syventävää tietoa > Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä > Kaikkien jätevesien käsittely > Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille > Yleistä pienpuhdistamoista > Haja-asutuksen jätevesihuollon käsitteitä

1
2
3
Seuraava Viimeinen