1
2
3
Seuraava Viimeinen

Fluorihiilivetyjen tuotantoa ja kulutusta aletaan rajoittaa
Uutinen | Julkaistu: 27.11.2017

Fluorihiilivetyjen – voimakkaiden kasvihuonekaasujen – tuotantoa ja kulutusta rajoittava Kigalin muutos tulee voimaan 1.1.2019. Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan 29. o......

Ilmasto ja ilma > Fluorihiilivetyjen tuotantoa ja kulutusta aletaan rajoittaa
Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Tiedote | Julkaistu: 27.9.2017

Tuore kansainvälinen elohopeasopimus on maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistuu Minamatan yleiss......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Kulutus ja tuotanto > Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Luonto > Ministeri Tiilikainen elohopeasopimuksen ensimmäiseen osapuolikokoukseen Geneveen 29.9.: ”Merkittävä sopimus arktiselle alueelle”
Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden
Tiedote | Julkaistu: 2.6.2017

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pyritään pitämään käytössä mahdollisimman pitkään, mutta materiaalien kierto ei saisi aiheuttaa riskejä ihmisille tai ympäristölle. Suomen ympäristökeskuksen P......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden
Kulutus ja tuotanto > Kiertotaloudessa materiaalien pitää kiertää, ei haitallisten aineiden
Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä
Tiedote | Julkaistu: 6.4.2017

Uudessa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä ja juomaved......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä
Vesi > Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä
Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus
Tiedote | Julkaistu: 6.2.2017

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suosituksen mukaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet, joiden kylmäpiiri edellyttää kokoamista asennuspaikalla, tulisi myydä kuluttajil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus
Ilmasto ja ilma > Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus
Kulutus ja tuotanto > Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus
Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Tiedote | Julkaistu: 24.8.2016

Suomen Lappi on maineensa veroisesti puhdas, vaikka pieniä määriä ympäristömyrkkyjä löytyy ilmasta, vedestä ja eliöistä. Arktisen alueen huolenaiheena ovat erityisesti kaukaa kulkeutuvat aineet sekä m......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Kulutus ja tuotanto > Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit
Perfluoratut yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 23.6.2016

Erilaisia osittain tai kokonaan fluorattuja orgaanisia yhdisteitä (PFAS) on tuhansia ja niiden ominaisuudet eroavat toisistaan. Perfluorialkyylihapot on yksi PFAS-yhdisteiden alaryhmä, johon kuuluu m...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Perfluoratut yhdisteet
Kestävä kunnostaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 10.3.2016

Suomessa kunnostetaan vuosittain 250–300 pilaantunutta aluetta. Rakentaminen ja maankäytön muutos ovat keskeisiä toiminnan ajureita. Edelleen merkittävä määrä kohteita tarvitsee kunnostus- tai muita ...

Kulutus ja tuotanto > Pilaantuneet maa-alueet > Kestävä kunnostaminen
Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Tiedote | Julkaistu: 23.2.2016

Kuluttajatuotteissa yleisesti käytössä olevien ympäristömyrkkyjen esiintyvyyttä ja pitoisuuksia elinympäristössä tunnetaan huonosti. Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja Il......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Kulutus ja tuotanto > Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään
Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Uutinen | Julkaistu: 1.2.2016

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaat......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Kulutus ja tuotanto > Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan
Lääkejätteen käsittely
Sisältösivu | Julkaistu: 21.12.2015

Jätteen luokittelun lähtökohtana on EU:n jäteluettelo, joka on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen liitteessä 4 (86/2015). Jäteluettelossa jokaisella jätenimikkeellä on kuusinumeroinen tunnusnume...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet > Lääkejätteen käsittely
Heksabromisyklododekaanin rajoitukset
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

EPS- (styrox) ja XPS-eristeiden  sekä jossain määrin myös pakkausmateriaalien ja tekstiilien palosuojauksessa käytetty heksabromisyklododekaani (HBCD tai HBCDD) lisättiin Tukholman pysyviä orgaa...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) > Heksabromisyklododekaanin rajoitukset
Nanomateriaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 18.12.2015

Nanoteknologia hyödyntää aineen nanorakenteiden uusia ja muokattavia ominaisuuksia mitä erilaisimmissa sovelluksissa. Nanomateriaaleja käytetään muun muassa pintakäsittelyaineissa, aurinkopaneeleissa...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Nanomateriaalit
Usein kysytyt kysymykset
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

PCB Hei, olisin esittänyt muutamia lisäkysymyksiä www.ympäristo.fi sivuilla mainittuihin PCB-yhdisteisiin ja dioksiineihin mm. kondensaattoreissa ja muuntajissa. Olette listanneet siellä tunnet...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Usein kysytyt kysymykset
Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutuminen Itämereen
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

 Haitallisia yhdisteitä voi päätyä ympäristöön joko suorina pistepäästöinä mm. teollisuudesta tai erilaisten onnettomuuksien yhteydessä, mutta myös kotitalouksista jätevesipuhdistamojen kautta s...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Haitallisten aineiden päästölähteet ja kulkeutuminen Itämereen
Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Elimistön luonnolliset hormonit kuten testosteroni, estrogeeni, kilpirauhashormoni ja insuliini muodostavat monimutkaisen ja herkän järjestelmän. Tämä hormonijärjestelmä ohjaa laaja-alaisesti eliöiden...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet
Kemikaalien yhteisvaikutukset
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Kemikaaleja voi päätyä ympäristöön niiden kaikista elinkaaren (valmistus, käyttö, hävitys) eri vaiheista. On arvioitu, että käytössä olisi nykyään yli 100 000 kemiallista ainetta ja lukuisia nii...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Kemikaalien yhteisvaikutukset
Kuluttajakemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Kotitalouksista muodostuvien päästöjen hallinta on huomattavasti hankalampaa, kuin esimerkiksi lupaehtoja noudattavien teollisuuslaitosten. Erilaiset kuluttajakemikaalit voivat päätyä ympäristöön nii...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Kuluttajakemikaalit
Lääkeaineet
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille j...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Lääkeaineet
Teollisuuskemikaalit
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2015

Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 kemikaalia ja uusia kehitetään jatkuvasti. Suomessa on käytössä noin 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaral...

Kulutus ja tuotanto > Kemikaalien ympäristöriskit > Ympäristöön päätyvät haitalliset aineet > Teollisuuskemikaalit

1
2
3
Seuraava Viimeinen