1
2
3
Seuraava Viimeinen

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sisäilman laadusta tinkimättä
Tiedote | Julkaistu: 20.12.2017

Ympäristöministeriö on tänään antanut kaksi asetusta, joilla vauhditetaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen, EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti. ...

Rakentaminen > Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sisäilman laadusta tinkimättä
Hankinnat
Sisältösivu | Julkaistu: 23.10.2017

Hankinnat teemassa tavoitteena on parantaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Hankintakriteereihin tulisi saada liitettyä enemmän vesien- ja ympäristönsuojelua sekä luom...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Teemat > Hankinnat
Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Tiedote | Julkaistu: 26.9.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Asetusta päivitetään yhdenmukaiseksi ensi vuoden alussa voimaan tulevien lähes nollaenergiarakentamista koskevien mää......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Rakentaminen > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Loppuseminaari
Sisältösivu | Julkaistu: 29.8.2017

Aika: 1.11.2017, klo 9.30-15.30 Paikka: Valtion Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku Kiitos kaikille seminaarin osallistujille! RANKU-, Ruokopelto-, ja Järki Lannoite -hankkeide...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Ajankohtaista > Loppuseminaari
Energia-asiantuntijoiden täsmäiskut vähensivät pk-yritysten ja kuntien päästöjä
Tiedote | Julkaistu: 20.6.2017

Pk-yritysten ja kuntien päästöjen vähennystä saadaan vauhditettua, jos niille pystytään tarjoamaan paikanpäällä räätälöityä energianeuvontaa. Tämä kävi ilmi Lounais-Päijänteellä ja Länsi-Uudellamaalla......

Kulutus ja tuotanto > Energia-asiantuntijoiden täsmäiskut vähensivät pk-yritysten ja kuntien päästöjä
Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa
Tiedote | Julkaistu: 27.2.2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen johti tiistaina 27.2. Brysselissä kestävää kaupunkikehitystä koskevaa paneelikeskustelua Green Growth Summit -tapahtumassa. ”Selvästi yli puolet maap......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa
Elinympäristö ja kaavoitus > Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa
Ilmasto ja ilma > Ministeri Tiilikainen Brysselissä: Ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa
Putsarilta hyötykäyttöön
Sisältösivu | Julkaistu: 6.2.2017

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen jätevesilaitoksen hankintaprosesseissa on haastavaa, mutta mahdollista   Esimerkkinä Turun seudun puhdistamo Oy Turun seudun puhdistamo Oy käy...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Teemat > Putsarilta hyötykäyttöön
Tiede tulee kaupunkiin
Tiedote | Julkaistu: 5.1.2017

Mitä jos pääsisit matkustamaan ajassa taaksepäin tai kurkistamaan tulevaisuuteen? Tiedettä kaupungissa -tapahtuma tuo Helsinkiin, kauppakeskus Kamppiin tieteen aikakoneen, jolla tämä on mahdollista. ...

Elinympäristö ja kaavoitus > Tiede tulee kaupunkiin
Kokeiluhankkeilla kohti kestävää Eurooppaa
Uutinen | Julkaistu: 14.12.2016

Suomi on vahvasti esillä Euroopan ympäristökeskuksen uudessa raportissa Sustainability transitions: Now for the long term. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hanke n......

Kulutus ja tuotanto > Kokeiluhankkeilla kohti kestävää Eurooppaa
EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Tiedote | Julkaistu: 28.11.2016

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen.LIFE-ohjelmaan kuuluvan Circwaste-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rak......

Kulutus ja tuotanto > EU:lta merkittävä rahoitus Suomelle kiertotalouden edistämiseen – lähes 19 miljoonan euron hanke käynnistyy
Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
Tiedote | Julkaistu: 22.11.2016

EU:n asettamien yhdyskuntajätteen ja rakennusjätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää entistä vahvempien ohjauskeinojen käyttöönottoa Suomessa. Lajittelua tulisi tehostaa sekä kotitalouk......

Kulutus ja tuotanto > Kierrätyksen lisääminen edellyttää vahvaa ohjausta
KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri
Sisältösivu | Julkaistu: 31.12.2015

KEKO on maankäytön suunnittelun tueksi kehitetty ekologisen kestävyyden arviointityökalu. Sen avulla on mahdollista määrittää yhdyskuntien rakentamisen ja käyttövaiheen aiheuttamia ympäristövaiku...

KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri
Kierrätys
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Purkutyön yhteydessä lajitellut, käyttökelpoiset rakennusosat ja materiaalit voi viedä rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen tai ilmoittaa niistä Internetissä olevissa kauppapaikoissa. Näistä paik...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus ja jätehuolto > Kierrätys
Materiaalitehokkuus ja jätehuolto
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Materiaalitehokkuuden näkökulmasta remontti on syytä tehdä vasta, kun korjauksen tarve on todellinen. Käyttökelpoisia ja hyväkuntoisia rakennusosia ja materiaaleja ei kannata uusia pelkästään muodin ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus ja jätehuolto
Purkaminen ja lajittelu
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Purkamisen tarve on ympäristövaikutusten kannalta parasta minimoida. Silloin kun purkaminen on välttämätöntä, voidaan se tehdä ympäristöä säästäen. Vielä 1960-luvulle saakka purkaminen tehtiin useimm...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus ja jätehuolto > Purkaminen ja lajittelu
Työmaan jätehuolto
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2016

Materiaalitehokkuus on kokonaisvaltaista ympäristöajattelua, jossa luonnonvaroja tehokkaasti ja säästeliäästi käyttäen saadaan aikaan saman verran tai jopa enemmän hyvinvointia kuin aiemmin. Samalla ......

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Materiaalitehokkuus ja jätehuolto > > Työmaan jätehuolto
Nakkila
Sisältösivu | Julkaistu: 30.7.2015

Nakkila on lähes 6 000 asukkaan kunta Satakunnassa, Kokemäenjoen varressa. Joki on kunnan ainoa vesistö. Maa-alaa Nakkilassa on noin 180 km 2 ja vesialaa n. 2 km 2 .  Viljanviljely on ollu...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Pilottikunnat > Nakkila
Teemat
Sisältösivu | Julkaistu: 7.8.2017

Kierrätyskelpoisia ravinteita tulee monista lähteistä Ravinneneutraali kunta -hankkeessa selvitettiin ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia teemoittain kunkin pilottikunnan ominaispiirteiden muka...

Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017 > Teemat
Kunnissa tarjolla merkittäviä cleantech-mahdollisuuksia
Tiedote | Julkaistu: 3.6.2015

Viime viikolla julkistetussa Suomen uudessa hallitusohjelmassa on yhdeksi kärkihankkeeksi nostettu hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen kustannustehokkaasti. Hallitusohjelmass......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Julkiset hankinnat > Kunnissa tarjolla merkittäviä cleantech-mahdollisuuksia
Kulutus ja tuotanto > Kunnissa tarjolla merkittäviä cleantech-mahdollisuuksia
Rakentaminen > Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus > Kunnissa tarjolla merkittäviä cleantech-mahdollisuuksia
Vihreät ovet -tapahtumassa 28.4. asukkaiden ja yritysten energiaratkaisut tutuksi ja jakoon
Tiedote | Julkaistu: 16.4.2015

Vihreät ovet avautuvat jo toisena vuotena peräkkäin eri puolilla Suomea. Tiistaina 28.4. järjestettävässä tapahtumassa asukkaat, yritykset ja kaupunki avaavat ovensa yleisölle kertoakseen kokemuksensa......

Kulutus ja tuotanto > Vihreät ovet -tapahtumassa 28.4. asukkaiden ja yritysten energiaratkaisut tutuksi ja jakoon

1
2
3
Seuraava Viimeinen