1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

etusivu_julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2018

© Kuva: Riku Lumiaro Suomalaisen metsäsuhde on moniarvoinen Kantar TNS selvitti suomalaisten metsäsuhdetta. Vastaavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty koko väestöä edustavall......

etusivu_julkaisuja
Jäänpaksuus
Sisältösivu | Julkaistu: 13.3.2014

Järvien jäätyminen myöhässä tavanomaisesta pohjoisessa - heikkoja jäitä varottava (21.11.) Tavanomaista leudompi marraskuu on pitänyt pohjoisen järviä sulana tavanomaista pidempään. Pitkän jakso...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Jäänpaksuus
Veden lämpötila
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Järvivedet jäähtyneet pääo...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Veden lämpötila
Makkara-aavan turvetuotantoalue, Ranua
Julkaistu: 17.7.2015

Arviointiohjelma Arviointiohjelma saapunut: 17.6.2009 Arviointiohjelma nähtävillä: 24.6.2008 alkaen koko arviointimenettelyn ajan Ranuan ja Iin kunnanvirastossa sekä Lapin ympäristök...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Makkara-aavan turvetuotantoalue, Ranua
Pohjavesialueet - Pirkanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 20.11.2018

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on useita pitkiä yhtenäisiä harjujaksoja, jotka soveltuvat hyvin pohjavedenhankintaan. Vesivaroiltaan merkittävimmät harjujaksot liittyvät Pälkäne - Tampere - Hämeen......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Pirkanmaa
Kompensaatio on uusi keino hidastaa luonnon monimuotoisuuden häviämistä – Luontotyyppien ekologisesta kompensaatiosta Suomessa on tehty perusteellinen selvitystyö
Tiedote | Julkaistu: 19.11.2018

Ekologinen kompensaatio on uusi keino turvata luonnon monimuotoisuutta. Se ei vielä ole Suomessa yleisesti käytössä toisin kuin monin paikoin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomen ympäristökeskuksen as......

Luonto > Kompensaatio on uusi keino hidastaa luonnon monimuotoisuuden häviämistä – Luontotyyppien ekologisesta kompensaatiosta Suomessa on tehty perusteellinen selvitystyö
Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Lappi
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2018

Tulvantorjunta Tulvantorjunnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pienennetään tulvasta aiheutuvia vahinkoja ennen tulvaa ja tulvan aikana. ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uh......

Vesi > Tulviin varautuminen > Tulvariskien hallinta > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet > Tulvariskien hallinnan toimenpiteet ja hankkeet - Lappi
Asumisen tukimuotojen tuotekortit
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2013

Tuotekortit ovat saatavissa ainoastaan sähköisessä muodossa. Aravalainat Uusia aravalainoja ei enää myönnetä. Ne on korvattu korkotukilainoilla. Vuokra-asunno...

Asuminen > Asumisen tuet > Tietoa kunnille asumisen tukemisesta > Asumisen tukimuotojen tuotekortit
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 15.11.2018

© Kuva: Pexels Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä Tiedote 15.11.2018 Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Vesilaitosyh......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä
Tiedote | Julkaistu: 15.11.2018

Suomalaiset talousvedet sisältävät alustavan selvityksen mukaan vain vähän mikromuovia. Vedenkäsittelyprosessit poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan, kertoo Suom......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä
Vesi > Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä
Kestämätön kulutus uhkaa luontoa ja ihmistä – YK:n jäsenmailta kunnianhimoinen julistus luonnon puolesta Egyptissä
Tiedote | Julkaistu: 15.11.2018

YK:n biodiversiteettikokouksen korkean tason osuudessa huomioitiin ensimmäistä kertaa väestönkasvu ja ylikulutus luonnon monimuotoisuutta uhkaavina tekijöinä....

Luonto > Kestämätön kulutus uhkaa luontoa ja ihmistä – YK:n jäsenmailta kunnianhimoinen julistus luonnon puolesta Egyptissä
Kumpi on suurempi riski tulevaisuudessa vehnän ja maissin viljelylle, kuivuus vai kuumuus?
Uutinen | Julkaistu: 15.11.2018

Kansainvälinen tutkimusryhmä havaitsi, että vehnän ja maissin viljely kärsivät kuivuudesta enemmän kuin kuumuudesta. Tällä havainnolla on suuri merkitys pohdittaessa sitä, miten ruuantuotanto sopeutuu......

Ilmasto ja ilma > Kumpi on suurempi riski tulevaisuudessa vehnän ja maissin viljelylle, kuivuus vai kuumuus?
YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa
Julkaistu: 15.11.2018

Hankkeen kuvaus Lemminkäinen Infra Oy:llä on tarkoitus tasata omistamansa kiinteistön maapohja kiertotaloustoimintojen ja betoni- sekä asfalttiasemien tarpeisiin. Hankealue sijaitsee Vantaan Kii...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskus, Vantaa
Lannan poltto helpottuu huomenna, ohjeet laadittu
Tiedote | Julkaistu: 14.11.2018

Hevosenlannan ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttö energiantuotannossa helpottuu 15.11. alkaen. Lakimuutosten myötä lannan poltto korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellyt......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Lannan poltto helpottuu huomenna, ohjeet laadittu
Kulutus ja tuotanto > Lannan poltto helpottuu huomenna, ohjeet laadittu
Maailman maat etsivät keinoja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi – YK:n biodiversiteettikokous käyntiin Egyptissä
Tiedote | Julkaistu: 13.11.2018

Yli 190 maan edustajat kokoontuvat Egyptin Sharm El-Sheikhiin 17.–29.11. Kokouksen päällimmäisenä tavoitteena on luontoa turvaavien toimien ja sitoumusten vauhdittaminen ja vahvistaminen....

Luonto > Maailman maat etsivät keinoja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi – YK:n biodiversiteettikokous käyntiin Egyptissä
Pohjavesialueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Sisältösivu | Julkaistu: 13.11.2018

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus 2017 ja 2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ......

Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Pohjavesialueet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Haamuverkkojen määrä Suomen rannikkoalueilla selvitetään
Uutinen | Julkaistu: 12.11.2018

Suomen ympäristökeskus ja Suomen ammattikalastajaliitto alkavat yhdessä selvittää haamuverkkojen määrää Suomen merialueilla. Samalla testataan käytettävissä olevien verkkojen keräysmenetelmien soveltu......

Meri > Haamuverkkojen määrä Suomen rannikkoalueilla selvitetään
Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennus, Vantaa
Julkaistu: 13.11.2018

Hankkeen kuvaus Vantaan Energia Oy:n jätevoimala on valmistunut vuonna 2014. Laitosalue sijaitsee Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä. Vantaan Energia Oy suunnittelee jätevoimalan laajentam...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennus, Vantaa
Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla
Tiedote | Julkaistu: 9.11.2018

Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet on ensimmäistä kertaa koottu kartalle. Tutkimuksen mukaan kuitenkin kolme neljäsosaa merkittävistä vedenalaisista luontoarvoista jää nykyi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla
Meri > Merensuojelu ja -hoito > Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla
Meri > Merentutkimus > Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla
Meri > Suomen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet ensi kertaa kartalla
Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Tiedote | Julkaistu: 9.11.2018

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) päätoimipaikka muuttaa 19.11.2018 Töölöstä Helsingin yliopiston Viikin kampukselle osoitteeseen Latokartanonkaari 11. Viikissä SYKE tulee toimimaan modernissa työympär......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Elinympäristö ja kaavoitus > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Ilmasto ja ilma > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Kulutus ja tuotanto > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Luonto > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Meri > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Rakentaminen > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle
Vesi > Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa Viikin kampukselle

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen