1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Häiriötilanteet padoilla vuonna 2016
Sisältösivu | Julkaistu: 24.3.2017

Vuodelta 2016 patoturvallisuusviranomaisen tietoon tuli 12 padon häiriötilannetta. Edelliseen vuoteen verrattuna lukumäärä on miltei puolittunut. Padon kuvaus ......

Vesi > Vesien käyttö > Padot ja patoturvallisuus > Vahingonvaaratietoa Suomen padoista > Häiriötilanteet padoilla vuonna 2016
Tallinnan ja Tukholman väliä kulkeva laiva aloitti reaaliaikaisen öljypitoisuuksien tarkkailun
Tiedote | Julkaistu: 24.3.2017

EU:n rahoittama GRACE-projekti on ottanut käyttöön reaaliaikaisen järjestelmän avointen merialueiden öljypitoisuuksien havaitsemiseen M/S Baltic Queenilla. Uudella tarkkailuteknologialla on potentiaal......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Tallinnan ja Tukholman väliä kulkeva laiva aloitti reaaliaikaisen öljypitoisuuksien tarkkailun
Meri > Tallinnan ja Tukholman väliä kulkeva laiva aloitti reaaliaikaisen öljypitoisuuksien tarkkailun
Etusivu_2_iso_kuvanosto
Sisältösivu | Julkaistu: 23.3.2017

© Kuva: Ari Andersin, YHA-kuvapankki Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä toimintakykynsä säilyttämiseksi Tiedote 22.3.2017 Suomen ympäristökeskus ......

Etusivu_2_iso_kuvanosto
Kemijärven biojalostamo, Kemijärvi
Julkaistu: 29.8.2016

Hankkeen kuvaus Boreal Bioref Oy suunnittelee Kemijärvelle tuotantokapasiteetiltaan noin 500 000 t/a biojalostamoa. Se tuottaisi perinteisen pitkäkuituisen sellun lisäksi mm. liukosellua, mikrok...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet > Kemijärven biojalostamo, Kemijärvi
Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä toimintakykynsä säilyttämiseksi
Tiedote | Julkaistu: 22.3.2017

Sää- ja ilmastoriskit voivat toteutuessaan vahingoittaa kuntien toimintakykyä ja niiden asukkaiden hyvinvointia. Siksi kunnissa kannattaa arvioida sää- ja ilmastoriskejä systemaattisesti. ELASTINEN-ha......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä toimintakykynsä säilyttämiseksi
Ilmasto ja ilma > Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä toimintakykynsä säilyttämiseksi
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 21.3.2017

© Kuva: Maiju Lehtiniemi Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille Tiedote 21.3.2017 Suomen ympäristökeskus Suomen vesistöjen tila on parantunut viime vuosikymmeninä merki......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille
Tiedote | Julkaistu: 21.3.2017

Suomen vesistöjen tila on parantunut viime vuosikymmeninä merkittävästi tehokkailla vesiensuojelutoimilla. Vesistöjä uhkaavat kuitenkin mm. mikromuovit, ilmastonmuutos, maatalouden kuormitus ja haital......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille
Meri > Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille
Vesi > Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille
Uutta tietoa hiekoittumisesta kärsivien metsäpurojen kunnostusvaikutuksista
Uutinen | Julkaistu: 21.3.2017

SYKE ja Oulun yliopisto selvittivät metsäojituksista aiheutuvan hiekoittumisen sekä erilaisten purokunnostusten ekologisia ja hydrologisia vaikutuksia puroihin. Kivimateriaalilla ja puumateriaalilla o......

Vesi > Uutta tietoa hiekoittumisesta kärsivien metsäpurojen kunnostusvaikutuksista
Kampanjassa mukana
Sisältösivu | Julkaistu: 20.3.2017

Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko on tärkeä. Kerro m...

Vesistökunnostusverkosto > 100 suomalaista vesistötekoa > Kampanjassa mukana
Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017
Uutinen | Julkaistu: 20.3.2017

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ja valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittäminen järjestävät yhteistyössä Vanhusneuvostopäivän 5.4.2017 Helsingissä. Ti......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Vanhusneuvostopäivä 5.4.2017
EU:lle vahvempi rooli luonnon monimuotoisuuden tiedetyössä
Uutinen | Julkaistu: 17.3.2017

Hallitustenvälisen biodiversiteettiä ja ekosyystemipalveluita koskevan tieteen ja politiikan IPBES-paneelin (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) viides täysistunto päätt......

Luonto > EU:lle vahvempi rooli luonnon monimuotoisuuden tiedetyössä
Kiinteistön omistajalle
Sisältösivu | Julkaistu: 17.3.2017

Muista, että vaikka juuri nyt sinulla ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesijärjestelmääsi, kunnostus kannattaa aina! Lähivetesi kiittää.   Pitääkö minun uudistaa jäte...

Rakentaminen > Rakennushanke > Talotekniset järjestelmät (LVI) > Kiinteistön jätevesien käsittely > Kiinteistön omistajalle
Kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle
Tiedote | Julkaistu: 17.3.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen (3D) mahdollistamiseksi on lähetetty lausunnolle. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä ja......

Rakentaminen > Kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle
Kiinteistöposti 15.3.2017: Yhä useampi kaupunki tukee hissien jälkiasennusta
Uutinen | Julkaistu: 16.3.2017

ARA myöntää asunto-osakeyhtiöille avustuksia hissin jälkiasennukseen. Avustuksen suuruus on 45 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksiin on varattu valtion vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 25 mil......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Kiinteistöposti 15.3.2017: Yhä useampi kaupunki tukee hissien jälkiasennusta
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Kiinteistöposti 15.3.2017: Yhä useampi kaupunki tukee hissien jälkiasennusta
Ympäristön tila Suomessa 2017
Sisältösivu | Julkaistu: 16.3.2017

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee vuonna 2017 neljä eri tietopakettia. Kukin paketti sisältää yhden teeman ympärille rakentuvan ympäristön tila -katsauksen, samaan teemaan liittyvän haastettelun ...

Kartat ja tilastot > Ympäristön tila Suomessa 2017
Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 25.10.2013

  Suomen ympäristökeskus pyrkii estämään alusten tahallisia öljypäästöjä valvonnan avulla. Suomi vastaa alusten öljypäästöjen valvonnasta öljyntorjuntavastuualueellaan eli talousvyöhykkeemme ...

Vesi > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla > Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Tahallisten öljypäästöjen valvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 14.10.2014

  Suomen ympäristökeskus pyrkii estämään alusten tahallisia öljypäästöjä valvonnan avulla. Suomi vastaa alusten öljypäästöjen valvonnasta öljyntorjuntavastuualueellaan eli talousvyöhykkeemme ...

Meri > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta > Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla > Tahallisten öljypäästöjen valvonta
ARA Uutinen 13.3.2017: Mobiilisovellus asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden itsearviointiin
Uutinen | Julkaistu: 15.3.2017

ARA on tuottanut Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ja Kiinteistöliiton kanssa yhteis­työssä mobiili­sovelluksen asuinkerrostalojen esteettömyyden itse­arviointiin....

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > ARA Uutinen 13.3.2017: Mobiilisovellus asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden itsearviointiin
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > ARA Uutinen 13.3.2017: Mobiilisovellus asuinkerrostalon yhteistilojen esteettömyyden itsearviointiin
Merellä havaittujen öljypäästöjen määrä pysynyt lähes ennallaan
Tiedote | Julkaistu: 15.3.2017

Vuonna 2016 Suomen viranomaisten tietoon tuli lähes vastaava määrä mahdollisia alusöljypäästöjä merialueilla kuin edellisvuonna. Öljyksi varmistettiin lopulta 48 päästöä, kun lukumäärä vuonna 2015 oli......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Merellä havaittujen öljypäästöjen määrä pysynyt lähes ennallaan
Meri > Merellä havaittujen öljypäästöjen määrä pysynyt lähes ennallaan
Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Tiedote | Julkaistu: 15.3.2017

Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti. Uusiin toimintatapoihin sitoutuvat kaikk......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Rakentaminen > Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen > Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Rakentaminen > Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys > Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista
Rakentaminen > Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen