1
2
Seuraava Viimeinen

2017 uudet CITES-puulajit
Sisältösivu | Julkaistu: 20.12.2016

CITES-sopimuksen lupasääntelyn piiriin on otettu huomattava määrä uusia kansainvälisesti kaupan olevia puulajeja. Usealle uudelle puulajille vaaditaan CITES-luvat vuonna 2017. Sääntely vaikuttaa näi...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > CITES-puulajit > 2017 uudet CITES-puulajit
Suomessa metsästetyn ilveksen lihan ja osien myynti
Sisältösivu | Julkaistu: 18.6.2014

Kaikkeen ilvekseen liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on ilveksen ostaminen, ostajaksi ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Metsästettävät CITES-lajit > Suomessa metsästetyn ilveksen lihan ja osien myynti
Brasilpuun tuonti, jälleenvienti ja varastointi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.12.2016

Brasilpuu Caesalpinia echinata on luvanvarainen B-liitteen laji Brasilpuun Caesalpinia echinata ; (engl. Pernambuco, Red Brazilwood; ruots. fernambuk, pernambuco, brasiljeträ; port...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > CITES-puulajit > Brasilpuun tuonti, jälleenvienti ja varastointi
Orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Seuraavia luonnosta kerättyjä orkideoja ei saa tuoda EU:n alueelle. Kun tuot orkideoita EU:n alueelle varmista aina tuontikiellot voimassaolevasta komission asetuksesta ja hanki B-liitteen lajeill...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Orkideat, joiden tuonti EU-maihin on kielletty
Orkideat, joilla ei saa käydä kauppaa
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Esimerkiksi Suomen luonnosta otetulla orkidealla tikankontti ( Cypripedium calceolus ) ei saa käydä kauppaa. Seuraavat luonnosta otetut orkideat ovat EU:n alueella A-liitteen lajeja, eli niil...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Orkideat, joilla ei saa käydä kauppaa
Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat orkideat
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla.  Suomessa rau...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Orkideat ja CITES > Suomessa rauhoitetut ja rauhoittamattomat orkideat
CITES-lupa- menettelystä vapautetut tieteelliset laitokset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Suomessa on 20 rekisteröityä tieteellistä laitosta ja museota, jotka on vapautettu CITES-yleissopimuksen lupamenettelystä. Hankkiessaan, toimittaessaan tai vaihtaessaan CITES-sääntelyn piirii...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > CITES-lupa- menettelystä vapautetut tieteelliset laitokset
Eksoottiset lemmikkieläimet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

EU:n komission uusi lajiliiteasetus on voimassa 4.2.2017 lähtien. Muutokset koskevat mm. useita uusia harraste- ja lemmikkieläimiä ja akvaariokaloja. Sääntely vaikutt...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Eksoottiset lemmikkieläimet
Valaat ja hylkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Valaan osien ja valasesineiden tuonti ja kauppa on yleensä kielletty Valaan osat ovat Suomessa luvanvaraisia kahden eri lainsäädännön kautta. Toinen on Laki arktisten hylkeiden ja valaiden su...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Valaat ja hylkeet
CITES-lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 13.8.2013

CITES -sopimus ( C onvention on I nternational T rade in E ndangered S pecies of Wild Fauna and Flora) sääntelee uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa eli kaikkea tuontia ja vientiä. Sop...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lainsäädäntö
Kaviaari ja muut sampituotteet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Kaviaari ja muut sampituotteet
Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

EU:n CITES asetukset koskevat tuontia, vientiä ja jälleenvientiä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä jäsenmaiden välistä ja sisäistä kauppaa ja siirtoja. EU:n neuvoston CITES-asetus (E...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi
Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Suomeen EU:n ulkopuolelta tuotavat tai Suomen kautta EU:n ulkopuolelle vietävät CITES-lajien yksilöt (kasvit, eläimet, niiden osat tai niistä valmistetut tuotteet) on tuotava ja vietävä hy...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä
Suomessa metsästetyn karhun lihan ja osien myynti
Sisältösivu | Julkaistu: 18.6.2014

Kaikkeen karhuun liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on karhun ostaminen, ostajaksi t...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Eläimet ja CITES > Metsästettävät CITES-lajit > Suomessa metsästetyn karhun lihan ja osien myynti
CITES-tullimenettely
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Luvat ja todistukset on aina esitettävä tullissa tuotaessa ja vietäessä EU:n ulkorajat ylitettäessä CITES-luvat ja -todistukset on esitettävä lähtömaan ja määrämaan tullissa. CITES-lupien ja ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lupamenettely > CITES-tullimenettely
CITES matkailijoille
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES matkailijoille
CITES-lajiliitteet ja lajihakupalvelut
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

CITES-sopimus sääntelee uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa, eli näiden lajien, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti ja vienti on säännelty. CITES-sopimuksen piir...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > CITES-lajiliitteet ja lajihakupalvelut
CITES-puulajit
Sisältösivu | Julkaistu: 16.9.2013

AJANKOHTAISta EU:n uusi lajiliiteasetus on voimassa 4.2.2017 lähtien. CITES-sopimuksen lupasääntelyn piiriin on otettu huomattava määrä uusia kansainvälisesti kaupan olevia pu...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > CITES-puulajit
Kaktukset ja CITES
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Kaktusten (Cactaceae) suosio mm. huonekasveina on johtanut usean luonnonvaraisen kaktuspopulaation vaarantumiseen liiallisen keräilyn takia. Tästä johtuen kaikki kaktuslajit on otettu luonnonvarai...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES > Kaktukset ja CITES
Kasvit ja CITES
Sisältösivu | Julkaistu: 17.6.2013

Kasvien kerääminen koristekasveiksi, lääkeaine- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön sekä puuteollisuuden kasvava intensiivisyys on johtanut useiden luonnonvaraisten kasvipopulaatioiden vaa...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES) > Kasvit ja CITES

1
2
Seuraava Viimeinen