Äänestykseen valittiin 10 ehdokasta

100_suomalaista_vesistotekoa_banneri

Alkuvuodesta 2017 käynnistetyn 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjan tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta Suomen vesistöjen tilasta ja niiden kunnostustarpeista sekä kannustaa meistä jokaista vaalimaan tätä merkittävää kansallisomaisuuttamme. Ideana on nostaa kansalaisten vesistötekoja Suomen juhlavuoden kunniaksi.

Vesistötekoja kerättiin elokuun loppuun asti ja mukaan saatiin vaikuttava lista erilaisia tekoja, joista raati valitsi äänestykseen kymmenen ehdokasta. Raati koostui Suomen rotareiden, Suomen Melonta- ja Soutuliiton, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton ja Suomen ympäristökeskuksen edustajista.

Valinnat olivat vaikeita, sillä kaikki vesistöjen hyväksi ilmoitetut teot ovat hienoja osoituksia siitä, miten yhdessä tehden saadaan aikaan merkittäviä parannuksia ympäristössämme.

Raati painotti valinnoissaan innostavuutta ja ympäristökasvatuksellisia näkökohtia. Ehdokkaat pyrittiin valitsemaan siten, että ne edustavat erilaisia kunnostuskohteita ja tapahtumia mahdollisimman monipuolisesti – sekä pieniä että suurempia - eri puolilta Suomea. Raati halusi nostaa esille erityisesti tekoja, jotka eivät ole suurelle yleisölle vielä tuttuja ja joissa on mukana mahdollisimman paljon paikallisia ihmisiä yhteisöllisyyttä kasvattamassa.

Raati valitsi seuraavat teot äänestykseen:

  • Haja-asutusalueen käymälä- ja pesuvedet –tiedotusvideo
  • Honkalanrannan luonnonsuojelualue
  • Hormajärven kunnostus
  • Iijokisoutu
  • Itämeri kiittää – Östersjön tackar 2016-18
  • Jäälinjärven talkookunnostukset
  • Pitkäniitun kosteikko
  • Söderfjärdenin maatalousmaiden säätösalaojitushanke
  • Vapaaehtoistoiminta suuren öljyonnettomuuden torjunnassa Natura-vesistössä
  • Vetelin Räyringin osakaskunnan kunnostushankkeet

Lehdistötiedote 22.9.2017: Vuoden 2017 innostavin vesistöteko -äänestyksen äänet on nyt laskettu.

Suomi100

Eniten ääniä saaneet kolme tekoa palkittiin Helsingissä 1.10.2017 järjestetyn Silakkasoutu-tapahtuman yhteydessä.

Töölönlahdelta Kauppatorille suuntaava Silakkasoutu on rotarien järjestämä vuosittainen hyväntekeväisyystempaus, jolla kerätään varoja vesiensuojelutyöhön. Vuoden 2017 tapahtuman suojelijoina toimivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

 

Vesien tilaan voi tutustua SYKEn karttapalvelussa

Vesistöjen hyväksi on tehty Suomessa pitkään työtä, ja suuri osa maamme pintavesistä onkin ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Erityisesti suuret järvialtaat sekä Pohjois- ja Itä-Suomen joet ovat hyvässä kunnossa. Heikommassa kunnossa olevat vesistöt sijaitsevat pääasiassa rannikkoalueilla, Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Suomen ympäristökeskus SYKEn sähköisestä vesikartasta voi tarkastella tarkemmin useimpien vesien – eli usein myös oman lähijärven tai -joen – ekologista ja kemiallista tilaa. Kartta löytyy osoitteesta paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta.

 

Lue lisää:     

Julkaistu 6.9.2017 klo 9.03, päivitetty 3.10.2017 klo 10.08