Vesitilanne - Vedenkorkeus ja virtaama

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Valunta

Valunta

Selite

Selite

 

Vähäsateinen syksy laskee järvien vedenpintoja (Tulvakeskus 21.10.)

Pitkän kuivan jakson johdosta järvien vedenkorkeudet ovat laskussa, vaikka tyypillisesti vedenkorkeudet nousevat tähän aikaan vuodesta. Useimpien järvien vedenkorkeuksien Lounais-Suomesta Itä-Suomeen ja aina Kainuuseen asti ulottuvalla alueella ennustetaan laskevan loppusyksyllä huomattavasti tavallista alemmaksi.

Vähäsateisen sään johdosta jokien virtaamat ovat pieniä koko Suomessa.  Lähipäiville ei ole ennustettu merkittäviä sateita, joten vesitilanne jatkuu kuivana.

Etelä- ja Lounais-Suomi (21.10.)

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat edelleen pieniä. Maaperä on etenkin Lounais-Suomessa hyvin kuivaa, kun syksy on ollut hyvin vähäsateinen. Monin paikoin sadetta ei ole tullut vielä yhtään lokakuun aikana. Myös merivedenkorkeuden ollessa tällä hetkellä huomattavan alhaalla vedenkorkeudet ovat jokien suistoalueilla niin ikään poikkeuksellisen matalalla. Esimerkiksi Uskelanjoen vedenpinta on huomattavasti keskimääräistä alempana Salon Moisionkoskessa. Ensi viikolla sateiden todennäköisyys kasvaa, mutta jokien virtaamat ja vedenkorkeudet pysyvät ainakin siihen asti pieninä.

Myös järvien vedenkorkeudet ovat jääneet keskimääräistä alemmaksi, kun syyssateita ei ole saatu. Tavallisesti useimpien järvien vedenkorkeudet nousevat lokakuussa, mutta nyt järvien pinnat ovat pääosin laskussa. Hiidenveden vedenkorkeus on laskenyt kuukaudessa 25 cm ja on nyt noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Ennusteen mukaan se laskee vielä 5-10 cm seuraavien viikkojen aikana. Lohjanjärvi on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja pysynee lokakuun lopussa lähellä nykyistä tasoa. Tuusulanjärven vedenkorkeus on pysynyt lokakuun ajan samoissa lukemissa, kun yleensä lokakuussa järven pinta nousee. Kahden viikon kuluessa vedenkorkeuden ennustetaan kuitenkin nousevan noin 5 cm, mikäli sateita tulee sääennusteiden mukaisesti.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on laskenut yli 10 cm ajankohdan keskimääräistä alemmaksi. Se pysyy nykytasollaan vielä marraskuun alkupuolelle asti. Painio on pysynyt suunnulleen samoissa lukemissa ja on jäänyt siten ajankohdan tavanomaista tasoa alemmaksi. Vedenkorkeus pysyy ennusteiden mukaan myös tulevien viikkojen ajan nykyisellään tai nousee hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on hitaassa laskussa ja tällä hetkellä 15 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Lokakuun lopussa vedenpinta lähtee kuitenkin hiljalleen nousuun, mikäli sateita sääennusteiden mukaisesti viimein tulee.

Vuoksen ja Kaakkois-Suomen vesistöt (19.10.)

Vuoksen vesistöalueella sään ennustetaan jatkuvan edelleen poutaisena. Suurin osa luonnontilaisista järvistä on kuitenkin sateisen loppukesän johdosta vielä lähellä ajankohdan keskitasoja. Vedenkorkeuksien ennustetaan jatkavan laskua ainakin lokakuun lopulle, jolloin useimpien järvien ennustetaan olevan jo ajankohdan keskitason alapuolelle.

Saimaan vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenkorkeus on laskenut 25 cm syyskuun alusta lähtien. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee 5-25 cm marraskuun loppuun mennessä, jolloin vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa.

Pielisen vedenkorkeus on ajankohdan keskitason tuntumassa. Vedenkorkeuden ennustetaan kuitenkin jatkavan laskua vähäsateisen sään johdosta, vaikka vedenkorkeus on tähän aikaan vuodesta tyypillisesti nousussa. Ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee 5-20 cm marraskuun puoliväliin mennessä, jolloin se olisi 20-40 cm tavallista alempana.

Kallaveden vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan noin 5 cm lokakuun loppuun mennessä, jääden loppusyksyksi hieman tavallista alemmaksi.

Keskisuurista luonnontilaisista järvistä Kuolimo on 10 cm ja Lohnajärvi on 25 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Molempien järvien vedenpinnat ovat lähes yhtä alhaalla kuin viime syksynä ja niiden ennustetaan laskevan vielä muutaman sentin lokakuun loppuun mennessä.

Kaakkois-Suomen vesistöissä Melakko-Loitimon ja Simpelejärven vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskitasoja. Melakko-Loitimon vedenkorkeus on nostettu loppuvuodelle tyypilliselle tasolle. Simpelejärven vedenkorkeutta nostetaan tavallisesti noin 15 cm marras-joulukuun aikana.

Päijänne ja Kymijoen vesistö (19.10.)

Useimmat Kymijoen vesistöalueen järvet ovat olleet alkukesästä asti laskusuunnassa. Syksy on ollut hyvin vähäsateinen: syyskuun alusta tähän päivään saakka laskettu sadekertymä vesistöalueella on alle puolet vastaavan ajankohdan pitkän jakson tilastojen keskimääräisestä sadannasta. Lokakuussa ei ole satanut juuri lainkaan. Näillä näkymin vähäsateinen jakso jatkuu ja järvien vedenpintojen ennustetaan edelleen laskevan.

Päijänteen vedenpinta on vielä tällä hetkellä joitakin senttejä ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla. Virtaama Kalkkisen luonnonkoskesta on pienentynyt pinnan laskiessa ja kun myös juoksutusta säännöstelypadosta on vähennetty, on Päijänteen kokonaislähtövirtaama nyt melko pieni, noin 150 m3/s. Tämä yhdessä pienentyneen järvihaihdunnan kanssa hidastaa Päijänteen pinnan alenemista. Vedenkorkeuden ennustetaan olevan marraskuun lopussa 0-10 cm nykyistä alempana. Kymijoen pääuoman virtaama on noin 180 m3/s, kun ajankohdan mediaanivirtaama on lähes 250 m3/s. Virtaaman ennustetaan edelleen pienenevän ennen kuun vaihdetta, mutta suuria muutoksia ei ole odotettavissa.

Vesistöalueen pohjoisosien suurista järvistä Keitele on vielä ajankohdan mediaanitason tuntumassa,  kun taas Konnevesi ja Iisvesi ovat painuneet 5-10 cm keskitasoa alemmaksi. Pielavesi-Nilakassa ero ajankohdan mediaaniin on pian jo 15 cm. Vedenkorkeuksien laskun ennustetaan hidastuvan ja marraskuussa todennäköisesti lähes pysähtyvän, mutta samalla ero ajankohdan keskimääräiseen tasoon kasvaa, sillä tyypillisesti näiden järvien pinnat nousevat marraskuussa.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus ja Kissakosken juoksutus ovat alhaisempia kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juoksutusta on viime viikkoina pienennetty ja tämän myötä myös alapuolisen Vahvajärven pinta on laskenut. Ennusteen mukaan Puula, kuten myös 5 cm lokakuun loppupuolen mediaanitasoa alempana oleva Vuohijärvi, pysyvät lähiviikot suunnilleen nykyisillä tasoillaan.

Kokemäenjoki ja Karvianjoki (19.10.)

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat tavanomaista pienempiä kuivan syksyn johdosta, ja pysyvät vielä lähipäivinä lähellä nykyisiä arvoja. Suurten säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdalle tavanomaisia tasoja. Vanajaveden pintaa on laskettu 15-20 cm tavanomaisia syyskorkeuksia alemmas, koska Lempäälän kanava suljettiin 12.9. alkaen kaksi kuukautta kestävän kunnostuksen ajaksi.

Vesistöalueen suurista luonnontilaisista järvistä Keurusselän vedenkorkeus on laskenut 5 cm ajankohdan keskitasoa alemmas, ja Tarjanteen, Längelmäveden, Mallasveden ja Iso-Roineen vedenpinnat ovat jo 10-15 keskitasoa alempana. Lokakuun loppuun mennessä luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet laskevat vielä muutaman sentin.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat myös pieniä, ja pysyvät lähipäivinä nykyisellään. Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa tai hieman sen alapuolella, ja pysyvät seuraavalla viikolla lähes nykyisellään.

Pohjanmaa (19.10.)

Virtaamat Pohjanmaan joissa ovat monin paikoin ajankohtaan nähden pieniä, varsinkin alueen eteläosissa. Lähipäivien ollessa vielä poutaisia pysyvät virtaamat pieninä.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin tavanomaisella tasollaan tai hieman sen alapuolella. Hautaperän tekoallas Kalajoella pidetään edelleen yli kaksi metriä tavallista alempana huoltotöiden vuoksi. Lappajärven pinta on enää 10 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja jatkaa laskuaan seuraavan viikon aikana. Uljuan tekoaltaan pinnan on annettu viime viikkoina nousta kohti tavanomaisia lukemia, koska maaperä ei ole enää niin märkää että sateisiin pitäisi erityisesti varautua.

Iijoella jokien ja järvien vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja ja hitaassa laskussa. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat noin 10 cm keskimääräistä matalammalla. Myös Kostonjärven ja Irnijärven vedenkorkeudet ovat keskimääräistä alempana ja juoksutukset pieniä, Kostonjärvellä 8 m3/s ja Irnijärvellä 4 m3/s.

Oulujoen vesistö ja Kuusamon seutu (20.10.)

Syksy on ollut Oulujoen vesistössä syys-lokakuun vaihteen runsassateista jaksoa lukuun ottamatta hyvin vähäsateinen. Sää jatkuu ennusteen mukaan vähäsateisena myös ensi viikolla ja valunnat pysyvät pieninä.

Oulujärven vedenpinta on laskenut kuivasta vesitilanteesata ja säännöstelypäätöksistä johtuen noin 40 cm syys-lokakuun aikana ja on nyt 40 cm alle ajankohdan keskitason. Vedenkorkeus pysynee lähiviikot lähellä nykyistä tasoaan. Virtaama Oulujoen Merikoskessa on nyt hieman tavanomaista pienempi.

Muiden suurten säännösteltyjen järvien pinnat ovat lähellä ajankohdan mediaanitasojaan tai hieman niiden alapuolella. Järvien vedenpinnat pysyvät lähiviikkoina melko lähellä nykytasojaan.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat Hyrynjärven reitillä melko lähellä ajankohdan keskitasoja ja Sotkamon reitillä ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenkorkeudet ovat jatkavat laskuaan lokakuun ajan. Sotkamon reitillä Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet ovat 15 cm alle ajankohdan keskitasojen ja laskevat lokakuussa noin 5 cm. 

Kuusamon seudulla Kitkajärven pinta on sateisen kesän jäljiltä yhä 20 cm tavanomaista korkeammalla. Vedenkorkeus laskee marraskuun loppuun mennessä 5-10 cm, mutta pysynee koko loppuvuoden ajan tavanomaista korkeammalla. Muojärven pinta on 5-10 cm ajankohdan keskitason yläpuolella ja laskee seuraavan kuukauden aikana noin 5 cm.

Lappi (21.10.)

Kaikissa Lapin joissa virtaamat ovat laskussa. Vähäsateisen sää vallitessa virtaamat jatkavat pienenemistään seuraavan viikon ajan. Kuivan jakson seurauksena kaikkien Lapin jokien virtaamat ovat nyt lähellä ajankohdan keskimääräistä virtaamaa.

Lapissa järvien pinnat ovat nyt pääosin laskussa ja lähellä ajankohdan tavanomaista tasoaan. Inarijärven pinta, joka on nyt noin 10 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla, on hitaassa laskussa. Juoksutus Kaitakoskesta on edelleen ajankohdan keskimääräistä suurempaa, noin 240 m3/s. Inarinjärven pinnan lasku jatkuu koko syksyn ja talven ajan. Lokan ja Porttipahdan vedenpinnat ovat puolisen metriä korkeammalla kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Altaiden pinnat ovat nyt laskussa, kun Porttipahdasta on aloitettu juoksutukset. Kemijärven pinta on laskenut lähelle ajankohdan tavanomaista tasoaan. Seitakorvan juoksutus on 250-350 m3/s, joka on ajankohdalle tavanomaista.

Lisätietoja

Tulvatilannekatsaus on osa Tulvakeskuksen toimintaa. Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä mm. ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa. www.tulvakeskus.fi

 
Julkaistu 23.5.2016 klo 9.29, päivitetty 21.10.2016 klo 13.35