Vesitilanne - sadanta

Sadanta tänään

Sadanta Sadanta

 

Vuorokausisadanta (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Vuoden 2017 sadanta oli tavanomainen, mutta kaksijakoinen: alkuvuosi oli vähäsateinen ja loppuvuosi erittäin runsassateinen (3.1.)

Vuoden 2017 sadanta oli koko maassa melko lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Kokonaissademäärä oli enimmäkseen 450–850 mm eli 95–120 % keskiarvoon verrattuna. Eniten satoi Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Kainuussa sekä paikoin Luoteis-Lapissa, vähiten taas paikoin Keski- ja Pohjois-Lapissa. Sadanta jakautui ajallisesti niin, että alkuvuosi oli huhtikuuta lukuun ottamatta yleisesti keskimääräistä kuivempi, kun taas loppuvuosi oli paikoin huomattavastikin keskimääräistä sateisempi. Esimerkiksi Vantaanjoen vesistöalueella syys-joulukuun sadesumma oli noin 1,5-kertainen keskiarvoon verrattuna.

Heinäkuussa satoi Pohjois-Suomessa paikoin kaksinkertaisesti ja lokakuussa Uudellamaalla paikoin noin 2,5-kertaisesti keskiarvoon verrattuna. Myös joulukuussa satoi koko maassa keskimääräistä enemmän. Sateisinta oli eteläisellä rannikkoalueella sekä Päijänteen ympäristössä, missä sademäärät olivat paikoin yli 120 mm eli yli kaksinkertaiset ajankohdan keskiarvoon verrattuna. Vähiten, noin 30–50 mm, satoi Lapissa, mikä sekin oli 20–50 % keskimääräistä enemmän.

Sadantakartat

Sadevaroitukset

Aluesadantalaskennat perustuvat Ilmatieteen laitoksen havaintoihin.

Lisätietoja

Julkaistu 3.1.2018 klo 9.55, päivitetty 2.1.2018 klo 15.49
Aihealue: