Vesitilanne - pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus tänään

Pohjaveden korkeus Pohjaveden korkeus

 

Pohjaveden korkeus (*)

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista.

Pienissä pohjavesimuodostumissa pinnat monin paikoin alhaalla (16.7.)

Rannikoilla, maan lounais- ja keskiosissa pohjavedet ovat monin paikoin laskeneet 5–40 cm ajankohdan keskiarvoja alemmaksi pienissä pohjavesimuodostumissa. Keskisuurissa ja suurissa muodostumissa pinnat ovat lähellä keskimääräistä tai 5–15 cm keskiarvojen yläpuolella. Verrattuna viimeisimpään merkittävään kuivuusjaksoon, joka vaikutti yhdyskunnan vedenhankintaan vuosina 2002–2003, ovat pinnat vielä 5–30 cm korkeammalla. Maan pohjoisosissa pohjaveden korkeudet vaihtelevat: pienissä muodostumissa pinnat ovat paikoitellen 5–30 cm alle ja suurissa muodostumissa 5–10 cm yli keskiarvojen.

Lisätietoja

Julkaistu 16.7.2018 klo 16.44, päivitetty 16.7.2018 klo 16.51