Levätilanne

Luoto merellä
©  Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Sinilevätilanne merialueilla rauhoittunut, järvillä loppukesälle tyypillinen levätilanne

Suomen merialueilla ei ole havaittu enää laajoja sinilevän pintalauttoja, mutta eteläisillä ja lounaisilla merialueilla on yhä sinilevää veteen sekoittuneena. Etelä- ja lounaisrannikolla esiintyy panssarisiimaleviä, jotka voivat runsaana esiintyessään värjätä vettä punaruskeaksi. Järvillä pääosassa havaintopaikkoja ei ole havaittu sinilevää, mutta eteläisen Suomen järvillä on edelleen muutamia runsaita sinileväkukintoja. Jokainen voi lähettää sinilevähavaintoja Järvi-meriwiki-palveluun Havaintolähetti-sovelluksen avulla ja tallentaa sinne levähavaintoja. Kansalaishavainnot tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä. Lisätietoa: Valtakunnallinen leväkatsaus 16.8.2018.

HUOM: Uimarantojen levätilanteesta tietoa kuntien verkkosivuilta. 
 

Seuraa levätilannetta

Tiedotteita ja katsauksia

Leväseuranta ja toimijat

SYKEn, ELY-keskusten ja kuntien ylläpitämässä valtakunnallisessa leväseurannassa levätilannetta seurataan ja arvioidaan viikoittain kesä-syyskuussa. Seurannan havainnot tallennetaan Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, johon myös kansalaiset voivat tallentaa omia levähavaintojaan.

 

HUOM: Merialueiden barometriarvon laskeminen ei onnistu liian vähäisen havaintomäärän vuoksi kesän 2018 aikana.

Julkaistu 16.8.2018 klo 13.51, päivitetty 16.8.2018 klo 14.10

Aihealue: