Levätilanne

SYKEn, ELY-keskusten ja kuntien ylläpitämässä valtakunnallisessa leväseurannassa levätilannetta seurataan ja arvioidaan viikoittain kesä-syyskuussa. Seurannan havainnot tallennetaan Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, johon myös kansalaiset voivat tallentaa omia levähavaintojaan.

HUOM: Merialueiden barometriarvon laskeminen luotettavasti ei onnistu liian vähäisen havaintomäärän vuoksi kesän 2016 aikana.

 
Julkaistu 6.7.2015 klo 15.48, päivitetty 23.6.2016 klo 14.25
Aihealue: