Vesitilanne - jäänpaksuus

Järvijäät ajankohdan keskiarvoa ohuempia, teräsjäätä monin paikoin vähän (15.2.)

Järvijäät kasvoivat helmikuun ensimmäisen kolmanneksen aikana yleisesti muutamilla senteillä. Helmikuun 10. päivän mittauksissa jäänpaksuus oli maan eteläosan järvillä 15–30 cm ja maan keskiosassa 20–40 cm. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla jäätä on mitattu 30–45 cm ja Lapissa pääosin 45–60 cm. Lukemat ovat koko maassa 5–20 cm ajankohdan keskiarvoa pienempiä. Lisäksi teräsjään osuus jään kokonaispaksuudesta on harvinaisen pieni, muualla paitsi aivan eteläisimmässä Suomessa. Lumesta muodostunutta kohvajäätä on siis monin paikoin harvinaisen paljon. Kohvajään kantavuus on selvästi pienempi kuin teräsjään, ja tämä tulee huomioida jäällä liikkuessa. Pelkän kokonaispaksuuslukeman perusteella moottoriajoneuvoilla liikkuminen ei ole suositeltavaa, vaan aina tulee varmistua teräsjään osuudesta koko suunnitellulla matkalla.

Lisää

Ilmatieteen laitos

Lisätietoja

Julkaistu 15.2.2018 klo 17.16, päivitetty 15.2.2018 klo 18.07