Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Tiedote

Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla, yksittäisissä kaivoissa vesi voi kevääseen mennessä loppua (23.11.2018)

Viikonlopun sateet ovat nostaneet jokien vedenkorkeuksia etelä-, lounais- ja länsirannikolla (Tulvakeskus 11.12.)

Viikonlopun ja maanantain vesisateet ovat nostaneet länsi-, lounas- ja etelärannikon jokien vedenkorkeuksia. Lounais-Suomessa jokien virtaamat ovat jopa samoissa lukemissa kuin viime keväänä. Valuntojen kasvu Lounais- ja Etelä-Suomessa on saanut järvien vedenkorkeuksien laskun tasaantumaan ja monin paikoin pinnat ovat kääntyneet nousuun. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Hämeessä vesitilanne jatkuu edelleen vähävetisenä ja järvien vedenkorkeudet ovat paikoin poikkeuksellisen alhaalla.  Lue lisää tai tutustu hydrologisiin havaintoihin.

Lounais ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat yhä alhaalla (30.11.)

Kuivan ja lämpimän kesän sekä niukkasateisen syksyn aiheuttama maankosteuden vajaus näkyy pohjaveden pinnoissa etenkin maan lounais- ja keskiosissa. Suuressa osassa maata pohjaveden korkeus on 20–50 cm alle ajankohdan keskiarvojen. Rannikkoalueilla sekä maan lounais- ja keskiosissa pohjavedet ovat jopa 40–100 cm keskiarvoja alempana pienissä ja keskisuurissa muodostumissa. Lisää

Lisätietoa

 
Julkaistu 30.11.2018 klo 17.12, päivitetty 11.12.2018 klo 9.27