Vesitilanne ja ennusteet

paikkakohtainen vesitilanne

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus

Selite

Selite

 

 

Järvien vedenpinnat alhaisia ja jokien virtaamat pieniä (Tulvakeskus 20.8.)

Viikonlopun sateet nostivat Ivalojoen virtaamaa. Muualla maassa sateet eivät juurikaan nostaneet jokien pintoja. Jokien virtaamat ovat lähes kaikkialla maassa pieniä, lukuunottamatta maan pohjoisimpia osia ja joitakin muita poikkeuksia. Loppuviikolla sateet saattavat nostaa jokien pintoja myös muualla maassa. Lue lisää tai tutustu hydrologisiin havaintoihin.

Pohjaveden pinnat laskevat edelleen (13.8.)

Rannikoilla sekä maan etelä- ja keskiosissa pohjavedet ovat pienissä pohjavesimuodostumissa monin paikoin laskeneet 10–45 cm ajankohdan keskiarvoja alemmaksi ja paikoin ollaan lähellä ajankohdan alimpia havaittuja pohjavedenkorkeuksia. Keskisuurissa ja suurissa muodostumissa pinnat ovat lähellä keskimääräistä tai 5–10 cm keskiarvojen yläpuolella. Verrattuna viimeisimpään merkittävään kuivuusjaksoon, joka vaikutti yhdyskunnan vedenhankintaan vuosina 2002–2003, ovat pinnat vielä 5–25 cm korkeammalla. Lisää

Järvivedet jäähtyneet lähelle ajankohdan tavanomaisia lukemia (14.8.)

Elokuun alussa järviveden lämpötilat olivat yleisesti useita asteita ajankohdan keskiarvoa korkeampia, mutta kääntyivät elokuun ensimmäisenä viikonloppuna laskuun. Lukemat ovat suuressa osassa maata lähellä ajankohdan keskimääräisiä, mutta maan itäosassa vedet ovat vielä hieman tavanomaista lämpimämpiä. Ennusteen mukaan vedet jäähtyvät lähiviikkoina ajankohdalle tyypilliseen tapaan. Lisää

Lisätietoa

 
Julkaistu 13.8.2018 klo 12.53, päivitetty 20.8.2018 klo 14.24