Julkaisuja järvien kunnostuksesta

Vesien kunnostusstrategia. 2013. Olin, Sini (toim.). Ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön raportteja 9/2013. 54 s.

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito. Suomen ympäristökeskus. 2010.

Uusia menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun. 2010. Kati Martinmäki ym. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö SY19/2010. 64 s.

Monitavoitearviointi järvikunnostushankkeiden vertailussa. Menetelmän kuvaus ja testaus Mäntsälän ja Uudenmaan järvillä. 2008. Mika Marttunen ym. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 30/2008. 62 s. 

Järven tilan parantamisen hyödyt. Esimerkkinä Hiidenvesi. 2008. Heini Ahtiainen. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 2008/47.  79 s.

Vesistöjen tilan parantamisen hyötyjen arvottaminen : tarve ja menetelmiä. 2008. Heini Ahtiainen. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 2008/7.  55 s.

Uposkasvien runsastumisesta 2000-luvun alussa. 2007. Milla Laita, Anne Tarvainen, Ari Mäkelä, Ilkka Sammalkorpi, Eija Kemppainen ja Liisa Laitinen. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2007. 56 s

Eväitä vuorovaikutteiseen viestintään vesistöjen kunnostus- ja säännöstelyhankkeissa. Heini Lähteenmäki ja Pia Rotko. 2005. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 125.  66 s.

Järvien kunnostus.Teemu Ulvi ja Esko Lakso (toim.) 2005. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 114. 336 s.

Viestintä vesistöjen kunnostuksessa. Innostaminen, uutisointi ja sosiaalinen pääoma. Pia Rotko ja Jari Lyytimäki. 2004. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 717. 65 s.

Viestintä ja vuorovaikutus vesistöjen käytössä ja hoidossa. Pia Rotko ja Liisa Laitinen. 2004. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 674. 123 s.

Esitteitä

Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin. Ohjeita ranta-alueiden hoitoon.  Varsinais-Suomen ELY-keskus. 2013.

Hoida ja kunnosta kotirantaasi. Suomen ympäristökeskus. 2004.

Tarkkaile kotijärveäsi. Suomen ympäristökeskus. 2000.

Levähaitta vai kala-aitta? Suomen ympäristökeskus. 1999.

Aloita kotijärvesi hoito! Suomen ympäristökeskus. 1998.

Talkoilla kotijärvi kuntoon. Suomen ympäristökeskus. 1998.

Huolehdi kotijärvestä. Opas jokaiselle vastuulliselle vesi-ihmiselle. Olavi Sandman, Pirjo Liikanen, Outi Airaksinen, Teemu Hentinen, Reijo Lähteenmäki. Life-Vuoksi. 36 s.

Julkaistu 12.6.2013 klo 16.14, päivitetty 7.2.2014 klo 13.26