Osallistuminen vesienhoitoon

Vaikuta vesiin!

Kuuleminen vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta 8.1.2018 - 9.7.2018 välisenä aikana.

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää vuosia 2022-2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018-9.7.2018.

Kuulemisasiakirja:

Kuulutukset:

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?

Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Vuoksen vesienhoitoalueella ehdotetut keskeiset kysymykset ovat:

  • Vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen
  • Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen
  • Hajakuormituksen vähentäminen
  • Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta
  • Vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen
  • Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen
  • Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen

Taustatietoa vesienhoidosta löydät näiltä verkkosivuilta.  Vaikuta vesiin -karttapalveluun on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Ohjeen (pdf) avulla pääset alkuun kartan käytössä.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Tarkemmat tiedot löydät kuulemisasiakirjasta. Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi-sivujen kautta.

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.35, päivitetty 5.1.2018 klo 16.06