Vesienhoitoalueet

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joiden avulla voidaan saavuttaa vesien hyvä tila.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toimivat vastuullisina viranomaisina vesienhoitoalueilla. Jokaisella vesienhoitoalueella yksi ELY-keskus koordinoi vesienhoitotyötä.

Vesienhoitoalueet ovat:

1. Vuoksen alue

2. Kymijoen-Suomenlahden alue

3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren alue

4. Oulujoen-Iijoen alue

5. Kemijoen alue

6. Tornionjoen alue (yhdessä Ruotsin kanssa)

7. Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue (yhdessä Norjan kanssa)

8. Ahvenanmaa huolehtii itse vesipuitedirektiivin toimeenpanosta ja muodostaa oman vesienhoitoalueen.
. Vesienhoitoalueet_suomenkartalla.gif Tornionjoen alue Kemijoen vesienhoitoalue Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue

 

 

 

Julkaistu 9.9.2014 klo 10.17, päivitetty 2.5.2017 klo 15.35