Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Keski-Suomi

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää vuosia 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018.

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?
Keski-Suomi sijaitsee pääosin Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueilla. Erittäin pieni osa Pihtiputaan kunnasta sijaitsee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella.

Kuulemisasiakirjat ja muuta taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:
Kymijoen-Suomenlahden  vesienhoitoalue
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin karttapalvelua, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Kuulemisaineistoihin pääset tutustumaan helpoiten osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivuilla on kartta, jonka avulla näet millä vesienhoitoalueella sijaitset ja vaikutat.

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?
Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:

  • Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
  • Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
  • Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin suunnittelun kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?
Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta: www.lausuntopalvelu.fi

Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn.

Palaute on mahdollista antaa sähköpostilla (mieluiten word-dokumenttina) vesienhoitoalueen koordinoivan  ELY-keskuksen kirjaamoon. Keski-Suomessa vesienhoitoalueesta riippuen palaute toimitetaan joko Uudenmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tai Pohjois-Pohjanmaan kirjaamoon seuraavasti:

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue:
kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki

Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue:
kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
kirjaaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 Oulu

 

Vesien hoito Keski-Suomessa

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Keski-Suomen ELY-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu ja tarvittaessa vesienhoitotoimenpiteiden suunnittelu sekä yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Keski-Suomi sijaitsee pääosin Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueilla. Erittäin pieni osa Pihtiputaan kunnasta sijaitsee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2105.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Keski-Suomeen on laadittu toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

 

Lisätietoja:
Yli-insinööri Ansa Selänne
Limnologi Katja Leskisenoja
Hydrogeologi Kari Illmer (erityisesti pohjavesikysymykset)

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
p. 0295 024 500 (Keski-Suomen ELY-keskuksen vaihde)
 

Julkaistu 7.4.2014 klo 13.46, päivitetty 5.1.2018 klo 12.15
Aihealue: