Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kainuu

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesienhoito Kainuussa

Iivonniemen rantaa

 

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Kainuuta koskevat valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2015–2021 sekä OulujoenIijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmat vuoteen 2021 löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisasiakirjat löytyvät vesienhoitoalueiden internet-sivuilta. Alla on esitetty Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta saatu kuulemispalaute.

Kainuu sijaitsee pääosin Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella, joka muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Pieni osa Kainuun eteläosasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja Vuoksen vesienhoitoalueella Etelä-Savon ELY-keskuksella. Kainuun ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.

 

vesienhoitoalueet-elyt-2016
 

 

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Kimmo Virtanen puh. 0295 023 899, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.59, päivitetty 8.6.2017 klo 10.45
Julkaisija: