Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018.

Taustatietoa vesienhoidosta Hämeessä löydät vesienhoitoalueiden sivuilta www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kymijoki-Suomenlahti. ja www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kokemaenjoki-Saaristomeri-Selkameri. Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttaa, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Mistä asioista nyt toivotaan palautetta?
Mielipidettäsi tarvitaan kolmesta asiakokonaisuudesta:
• Vesienhoitoon liittyvät keskeiset kysymykset vesienhoitoalueilla
• Vesienhoidon työohjelma, suunnittelun aikataulu sekä osallistumismenettelyt
• Vesienhoitosuunnitelmaan laadittavan ympäristöselostuksen valmistelu ja sisältö

Keskeiset kysymykset ovat asioita, joihin suunnittelun kolmannella kierroksella on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat liittyä esimerkiksi vesien tilaan liittyviin keskeisiin ongelmiin ja kehittämistarpeisiin; keinoihin ja toimiin, joilla vesien tilaa voidaan parantaa tai vaikkapa rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksiin.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?
Palaute toivotaan ensisijaisesti sähköisen lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi)

Voit antaa palautetta myös vastaamalla verkkokyselyyn.
Palaute on lisäksi mahdollista antaa sähköpostilla, tuolloin mieluiten Word-dokumenttina Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi).

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?
Oikean vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjan löydät www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivuilta.

 

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Häme kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Hämeeseen on laadittu toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämisessä on kuultu kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoitosuunnitelmista sekä toimenpideohjelmasta. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmaa. Alla on esitetty Hämettä koskeva kuulemispalaute.

Vesienhoitoalueet Hämeessä

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.10, päivitetty 8.1.2018 klo 9.07
Julkaisija: