Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Savo

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Merenhoidon ja vesienhoidon kuuleminen on meneillään! Merenhoidon ja vesienhoidon suunnitelmien päivitys vuosille 2022-2027 on käynnistynyt ja kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voit kertoa mielipiteensä, mihin päivityksessä pitäisi kiinnittää huomiota. Lisätietoa ja osallistumisohjeet: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

  • Merenhoitosuunnitelman ja vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen käynnistämisen sidosryhmätilaisuus järjestettiin maanantaina 8.1. 2018 Ympäristöministeriössä. Tilaisuuden esitykset voi katsoa täältä.

Vaikuta vesiin!

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää vuosia 2022-2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018-9.7.2018.

Mihin vesienhoitoalueeseen kuulun?

Etelä-Savo sijaitsee kahdella vesienhoitoalueella. Kuulemisasiakirjat ja muuta taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:

Voit myös tarkastella Vaikuta vesiin -karttapalvelua, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista. Kuulemisaineistoihin pääset tutustumaan helpoiten osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivuilla on kartta, jonka avulla näet millä vesienhoitoalueella sijaitset ja vaikutat.

Miten ja milloin toimitan mielipiteeni tiedoksi?

Palaute pyydetään ensisijaisesti sähköpostitse vesienhoitoalueesta riippuen joko Etelä-Savon ELY-keskuksen tai Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

Vuoksen vesienhoitoalue: sähköpostiosoite kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postiosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 MIKKELI

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: sähköpostiosoite kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postiosoite Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 HELSINKI

Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Tarkemmat tiedot löytyvät kuulemisasiakirjasta. Voit myös antaa palautetta vastaamalla verkkokyselyyn. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta.

Palautteellasi on merkitystä ja vain osallistumalla voit vaikuttaa!

 

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Etelä-Savo sijaitsee Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Noin kaksi kolmasosaa maakunnasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Etelä-Savon ELY-keskus toimii myös Vuoksen vesienhoitoalueen ns. yhteen sovittavana viranomaisena ja vastaa vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Etelä-Savo kuuluu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Etelä-Savoon on laadittu pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoidon kuulemiset vuosina 2012 ja 2015

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2012. Vuonna 2015 kuultiin vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden verkkosivuilta.

 

Etelä-Savon kunnat ja vesienhoitoaluerajat

 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Pertti Manninen, p. 029 502 4209

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, p. 029 502 4192

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Julkaistu 1.10.2013 klo 12.12, päivitetty 5.1.2018 klo 11.21