Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena koko EU:ssa on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, joissakin tapauksissa vuoteen 2021 tai 2027 mennessä. Samalla vesien tila ei saa myöskään heiketä.

Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomen seitsemällä vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016-2021 hyväksytään 3.12.2015.

Vaikuta vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen

Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin vesien tilan parantamiseksi. Juuri valmistuneiden vesienhoidon suunnitelmien toimeenpano on nyt ajankohtaista ja sen toteutukseen tarvitaan kaikkia.  Myös suunnittelua tarvitaan edelleen, seuraava kuuden vuoden suunnitteluprosessi alkaa ELY-keskuksissa, ja kansalaisia kuullaan työohjelmasta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä vuoden 2018 tienoilla.

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 5.7.2016 klo 10.20, päivitetty 2.5.2017 klo 15.30