Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kohteita kartoitetaan Hämeenkyrössä

Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kohteiden kartoitus Hämeenkyrössä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on aloittanut Hämeenkyrön Kyröskosken alapuolisella Kirkkojärvellä ja sen lähialueen maatalousalueilla hankkeen, jossa yhdessä viljelijän kanssa tarkastellaan tilakohtaisesti vesiensuojelun tehostamismahdollisuuksia. Tälle sivulle www.ymparisto.fi/hameenkyronkosteikkokartoitus kootaan erilaista kartoitukseen liittyvää materiaalia.

Hankkeen kartoituksissa huomioidaan erityisesti luontaiset paikat vesiensuojelukosteikoille sekä tarpeelliset sijainnit vesistön ja pellon välille perustettaville suojavyöhykkeille. Samalla kartoitetaan myös luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita. Hankkeen tarkastelutaso on yleissuunnitelmatasoinen eli tilakäynneillä kartoitetaan kohteiksi soveltuvat paikat. Yleissuunnitelma toimii pohjana mahdollisesti myöhemmin tehtäville kohdekohtaisille toteutussuunnitelmille.

Yleissuunnitelmassa ehdotettujen kohteiden toteutus on aina vapaaehtoista, joten ehdotettu kohde ei velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin. Tilakäynnillä pyritään kannustamaan uusien tukimuotojen hyödyntämiseen ja lisäpanostukseen lähivesien laadun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tilakäynti tarjotaan viljelijälle eli se on maksuton. Tilakäynnit alkavat kesäkuussa 2014 ja kestävät elokuun 2014 loppuun.

Yhteistyöllä parhaaseen mahdolliseen tulokseen

Alueen viljelijöiden, asukkaiden, kylätoimikuntien, seurojen ja yhdistysten toivotaan osallistuvan suunnitteluun. Suunnittelu aloitettiin yhteisellä keskustelutilaisuudella 3.6.2014 Hämeenkyrön Nuorisoseurantalo Kyrölässä. Tilaisuudessa kerrottiin tarkemmin hankkeen sisällöstä, tavoitteista ja aikataulusta. Paikalla oli parisenkymmentä paikallista viljelijää.

Hankkeen tuloksia käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 9.9.2014 Hämeenkyrössä Nuorisoseurantalo Mäntylässä klo 18.00 (alkaen kahvitarjoilulla). Tilaisuudessa keskustellaan hankkeen onnistumisesta, kartoitetuista kohteista, niiden toteuttamisesta ja mahdollisista tukimuodoista ensi vuoden alussa alkavalla uudella ohjelmakaudella. Tervetuloa!

Hankkeesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus ja rahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö. Mukana työssä ovat MTK-Hämeenkyrö ja Hämeenkyrön kunta.

Tukea vesiensuojeluun sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Viljelijöiden on mahdollista hakea maatalouden ympäristökorvauksia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin kohteisiin. Vesiensuojelukosteikkojen ja suojavyöhykkeiden tarkoituksena on vähentää pelloilta vesistöihin kulkeutuvaa kiintoainesta ja ravinteita. Yleissuunnitelmaa voi käyttää myöhemmin apuna uusien tukikohteiden suunnittelussa ja tukien hakemisessa.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Elisa Mikkilä, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 139, elisa.mikkila(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 26.5.2014 klo 10.52, päivitetty 13.11.2014 klo 10.19

Julkaisija: