Vesiensuojelu

ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Sivuilta saa tietoa vesienhoidon suunnittelusta sekä eri toimialojen vesiensuojelusta. Itämerta koskeva tieto löytyy Meri-osiosta.

Suojelua ohjaavat kansalliset ohjelmat ja strategiat sekä lainsäädäntö, jotka esitellään ympäristöministeriön verkkopalvelussa. Sieltä löytyy tietoa myös vesiensuojelun kansainvälisestä yhteistyöstä.

Vesiensuojelun tutkimus- ja asiantuntijatoiminta on esitelty SYKEn verkkopalvelusssa Itämeri, vesistöt ja vesivarat -teemasivustolla.

iltarusko-(2)556x240.jpg

Julkaistu 13.10.2014 klo 13.15, päivitetty 11.7.2017 klo 12.55