Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelytarkastelut

Ajankohtaista

Padotus- ja juoksutusselvityksen luonnosta käsiteltiin laajennetun tulvaryhmän kokouksessa.

Kokemäenjoen  vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvityksestä käytiin keskustelua 17.1.2017 Tampereella. Mukana oli mm. säännöstelijöiden, kuntien, SYKEn, ELY-keskusten ja muiden viranomaisten edustajia. Padotus- ja juoksutusselvitystä täydennetään saatujen kommenttien perusteella ja se valmistuu kevään aikana. 

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositukset ovat valmistuneet.  

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisessä (PIRSKE) tarkasteltiin vuosien 2015-2016 aikana olemassa olevien säännöstelysuositusten toteutumista ja päivitettiin suositukset Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven ja Rauta-Kuloveden osalta. Lisäksi työssä laadittiin uudet säännöstelysuositukset Kyrösjärvellä, Kirkkojärvellä ja Mahnalanselällä.

Säännöstelysuositukset 2017 alkaen

Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelytarkastelut loppusuoralla

Kokemäenjoen vesistöalueella on laadittu useita sekä säännöstelyyn että tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä. Tieto vesistöalueesta on valtakunnallisesti nähden suuri ja sitä on hyödynnetty säännöstelyn haitallisten vaikutusten vähentämiseksi, tulviin varautumisen parantamiseksi ja tulvavahinkoja vähentävien toimenpiteiden parantamiseksi.

Vesien käytön tarpeet ja ilmasto ovat kuitenkin muuttumassa verrattuna vesistöjen säännöstelyn alkuvuosiin. Ilmastonmuutoksen myötä talvet muuttuvat vähälumisemmiksi ja kesäaikainen kuivuus voi vaivata yhä enemmän. Vesiä käytetään yhä monipuolisemmin, ja virkistyskäytön merkitys korostuu entisestään. Vesien tilaa parannetaan edistämällä vesienhoidon toimenpiteitä, joiden toteuttajina toimivat eri käyttäjä- ja viranomaistahot. Lisäksi tulvariskejä sekä niiden vähentämistoimia on alettu systemaattisesti arvioida koko vesistöalueen tasolla, ja samalla on nähty tarve selvittää nykyisten vesitaloushankkeiden lupaehtojen toimivuutta vaikeissa tulva- ja kuivuustilanteissa.

Vesistöalueen keskeisten ELY-keskuset ja Suomen ympäristökeskus kehittävät 2 hankkeella Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelyjä vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin ja ilmaston muuttumiseen:

  • PIRSKE = Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen
  • KOPSU = Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

 

Julkaistu 10.9.2014 klo 11.07, päivitetty 19.1.2017 klo 12.24