Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely

Ajankohtaista

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien muuttamista selvitetään

Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat päättäneet selvittää mahdollisuudet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien muuttamiseksi. Aiheeseen pureudutaan uudessa www-sivussa: Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien sopeuttaminen ilmastonmuutokseen

 

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys on vireillä

Lisää tietoa osiossa Loimijoen säännöstely

 

Säännöstelysuositukset valmistuneet

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositukset ovat valmistuneet.  

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisessä (PIRSKE) tarkasteltiin vuosien 2015-2016 aikana olemassa olevien säännöstelysuositusten toteutumista ja päivitettiin suositukset Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven ja Rauta-Kuloveden osalta. Lisäksi työssä laadittiin uudet säännöstelysuositukset Kyrösjärvellä, Kirkkojärvellä ja Mahnalanselällä.

Säännöstelysuositukset vuodesta 2017 alkaen

Kokemäenjoen vesistöalue on maamme viidenneksi suurin ja sijaitsee pääosin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan alueilla. Vesistöalueen vedet laskevat Kokemäenjoen kautta Selkämereen. Kokemäenjoen vesistöalueesta 11 % on järviä, joista suurimmat sijaitsevat Pirkanmaan alueella.
Kokemäenjoen vesistöalueen kartta (pdf, 2,4 Mt)

Kokemäenjoen vesistöaluetta on säännöstely jo 1800-luvulla, jolloin ensimmäisiä kertoja alettiin vaikuttaa aktiivisesti Näsijärven vedenkorkeuksiin. Nykyisin keskeisimmät säännöstellyt järvet ovat Vanajavesi, Pyhäjärvi, Näsijärvi, Kyrösjärvi sekä Kulo-, Rauta- ja Liekovesi. Myös Kokemäenjoki on säännöstelty; varsinaisella jokiosuudella on neljä voimalaitosta alkaen Sastamalan Tyrvään voimalaitoksesta päättyen Harjavallan voimalaitokseen . Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty Kokemäenjoen vesistöalue ja siihen kuuluvat järvireitit. Myös säännöstelemättömiksi luokitelluilla järvireiteillä voi olla joitakin pienempiä säännöstelyjä.

 

Kaaviokuva_Kokemäenjoen_vesistö


Kaaviokuva Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmistä säännöstelyistä

Kokemäenjoen vesistöalueen merkittävimmät säännöstellyt järvet sijaitsevat Pirkanmaalla. Alkuperäisinä säännöstelyn tavoitteina olivat tulvavahinkojen vähentäminen, vesivoimatuotanto sekä vesiliikenne. Pirkanmaan säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien vaihtelu on suurta moniin muihin etelä- ja keskisuomalaisiin säännösteltyihin järviin verrattuna. Sen sijaan vaihtelu on suhteellisen pientä verrattuna Pohjois-Suomen voimakkaasti säännöstelyihin järviin kuten Kemijärveen.

Tietoa Kokemäenjoen vesistön eri alueiden säännöstelyistä:

Kokemäenjoen vesistöalueella on laadittu useita sekä säännöstelyyn että tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä. Lisätietoa vesistöalueen säännöstelytarkasteluista:

Julkaistu 31.7.2014 klo 14.37, päivitetty 9.6.2017 klo 13.22

Julkaisija: