Patoturvallisuusopas

Patoturvallisuuslaki (494/2009) tuli voimaan 1.10.2009 ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010) 5.5.2010. Vanha patoturvallisuusohje ei ole enää voimassa ja se on korvattu patoturvallisuusoppaalla.

Patoturvallisuusopas julkaistiin 9.11.2012. Päivitetty versio julkaistiin 2014:

Patoturvallisuusopas

Mallipohjiksi tarkoitetut oppaan liitteet 1-8:  

Liite 1, Kansilehti opas.JPG

Liite 2, Yhteystiedot

Liite 3, Toteutuma-asiakirjaluettelo

Liite 4a ja 4b, Padon päämitat

Liite 5, Padotusalueen päämitat

Liite 6, Hydrologiset mitoitusarvot

Liite 7, Padon tarkkailuohjelma

Liite 8, Padon turvajärjestelyt

Käännökset                   

Opas on käännetty ruotsiksi 2013 ja englanniksi 2014.

 

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.34, päivitetty 9.8.2016 klo 15.28
Julkaisija: