Vaikuta vesienhoitoon, merenhoitoon ja tulvavahinkojen ehkäisyyn

Ajankohtaista

Tutustu vuonna 2015 hyväksyttyihin vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin sekä tulvariskien hallintasuunnitelmiin! Suunnitelmat koskevat vuosia 2016–2021.

Vesienhoito, merenhoito ja tulvariskien hallinta liittyvät kaikki toisiinsa. Myös lainsäädäntö edellyttää, että niiden suunnittelu ottaa huomioon toistensa tavoitteet ja toimenpiteet. Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila ja merenhoidon tavoitteena Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Tulvariskien hallinnan tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja

Vitträksin laituri
© Kuva: Jouko Lehmuskallio, YHA-kuvapankki

Merenhoito

Vesienhoito

Vesienhoitosuunnitelmat vesienhoitoalueittain:

Tulvariskien hallinta

Julkaistu 18.12.2015 klo 16.09, päivitetty 10.5.2016 klo 18.05