Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät alueet tarkistetaan 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. ELY-keskusten ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi ovat kuultavana 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. ELY-keskukset tarkistavat ehdotuksiaan saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asettaa tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi tehdään vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

 

Suomeen nimettiin 21 merkittävää tulvariskialuetta vuonna 2011

 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 6.4.2018 klo 10.50