Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät alueet tarkistetaan 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. ELY-keskusten ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta lisätään sivulle www.ymparisto.fi/vaikutavesiin syksyn aikana. ELY-keskukset tarkistavat ehdotuksiaan saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asettaa tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi tehdään vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

 

Suomeen nimettiin 21 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2011-2018

 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 23.8.2018 klo 14.26