Olenko tulvariskialueella?

Tulva-alueista on laadittu tulvakarttoja, joissa esitetään tulvavaara-alue eri tulvan todennäköisyyksillä. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa vähintäänkin niin korkealle, että tulva nousee alueelle keskimäärin vain kerran sadassa vuodessa (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys).

Tulvakartat kattavat vain osan Suomesta. Lisäksi tulva-alueista on saatavilla mm. kokemusperäistä tulvatietoa. Näitä on koottu vesistö- ja merialueittain tulvariskien alustaviin arviointeihin. ELY-keskuksien arvioiden perusteella Suomeen on nimetty21 aluetta joilla tulvariski on suurin. Näistä alueista 17 sijaitsee sisämaassa vesistöjen varsilla ja neljä merenrannikolla. Lisäksi tunnistettiin muita tulvariskialueita. On syytä muistaa, että vahingollisia seurauksia aiheuttavia tulvia voi sattua myös näiden alueiden ulkopuolella.

Jos kiinteistösi sijaitsee tulvavaara-alueella tai sen läheisyydessä, on erityisen tärkeätä varautua omatoimisesti tulviin jo etukäteen.

merkittavien tulvariskialueiden sijaintikartta 2011.gif

 Lisätietoja

Kehitysinsinööri Juha Aaltonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Julkaistu 2.7.2013 klo 10.09, päivitetty 29.11.2017 klo 14.03