Vesienhoito on yhteinen tehtävämme

Vesienhoidon päämäärä on pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa on tietoa vesien tilasta ja kuormituksesta, vesienhoidon tavoitteista ja tarvittavista toimista vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Jokainen meistä voi vaikuttaa vesistöjemme tilaan ja tulevaisuuteen. Tutustu tietoon ja toimintaan – sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

Vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016–2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 3.12.2015. Nyt on toimeenpanon aika – tervetuloa osallistumaan!

Mitä hoitotarpeita lähivesilläsi on tunnistettu?
Klikkaa karttaa ja tutustu oman alueesi suunnitelmiin

Vesienhoitoalueita on 7, ja niille jokaiselle on tehty hoitosuunnitelma

Vesienhoitosuunnitelma on laaja vesienhoidon suunnitteluasiakirja. Yksityiskohtaisempaa alueellista tietoa toimenpiteistä löydät toimenpideohjelmista.

  1. Vuoksi
  2. Kymijoki-Suomenlahti
  3. Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri
  4. Oulujoki-Iijoki
  5. Kemijoki
  6. Torniojoki
  7. Teno-Näätämöjoki-Paatsjoki
  8. Ahvenanmaa vastaa itsenäisesti vesienhoidon suunnittelusta

ELYillä on suunnittelussa keskeinen rooli

ELY-keskukset vastaavat alueensa vesienhoidon suunnittelusta. Ne selvittävät ja seuraavat alueellaan pinta- ja pohjavesien tilaa ja arvioivat ihmisten toiminnan vaikutukset vesistöihin. ELY-keskukset laativat myös toimenpideohjelmat ja kokoavat yhteistyöryhmät, joihin kuuluu vesien käyttäjiä ja tutkimuslaitoksia.

Vesienhoitoa suunnitellaan askel askeleelta

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Suunnittelu alkaa alueen vesienhoidon suunnittelun aikataulutuksen ja keskeisten kysymysten määrittelyllä, joista myös kuullaan kansalaisia vuonna 2018. Lisää vesienhoidon suunnittelusta

Vesienhoidon suunnittelusykli
Vesienhoidon suunnittelun sykli kestää kuusi vuotta.
Julkaistu 26.5.2016 klo 17.43, päivitetty 21.10.2016 klo 15.33