Varaudutaan tulvariskeihin

Tutustu ja kommentoi ehdotuksia merkittäviksi tulvariskialueiksi 9.7.2018 mennessä

Tältä sivulta saat käyttöösi ELY-keskusten kuulemisasiakirjat (pdf) sekä tietoa SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin aloittamisesta ja toteutuksesta. Palautteesi voit antaa vaivattomimmin klikkaamalla asiakirjan perässä olevaa linkkiä (anna palautteesi). Haluamasi ELY-keskuksen omille kuulemissivuille pääset klikkaamalla alueen nimeä listasta tai aluetta alla olevasta kartasta. Olemassa olevat tulvariskialueet löydät ELY-keskusten sivuilta tai tulvakarttapalvelusta (www.ymparisto.fi/tulvakartat)

 

ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi:
Linkit alueellisille sivuille, ehdotukset ja linkki palautteen antamiseksi
1.     Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
2.     Etelä-Savo; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
3.     Häme; ehdotus (Kanta-Häme pdf, Päijät-Häme pdf); anna palautteesi (linkki)
4.     Kaakkois-Suomi; ehdotus (Kymenlaakso pdf, Etelä-Karjala pdf); anna palautteesi (linkki)
5.     Kainuu; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
6.    Keski-Suomi; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
7.     Lappi (materiaalit myös saameksi); ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
8.     Pirkanmaa; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
9.     Pohjois-Karjala; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
10.   Pohjois-Pohjanmaa; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
11.    Pohjois-Savo; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
12.   Uusimaa; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)
13.   Varsinais-Suomi ja Satakunta; ehdotus (pdf); anna palautteesi (linkki)

 

Kuulemisen tausta-asiakirjat

Anna palautteesi

  • Kunkin kuulemisasiakirjan perässä oleva linkki vie lausuntopalvelu.fi -sivulle, jossa voit antaa palautteesi rekisteröitymällä sivun käyttäjäksi
  • Voit antaa palautetta suoraan ELY-keskuksiin sähköpostitse tai postitse. Käytä osoitetta, joka löytyy sen alueen kuulutuksesta (luku Yhteystiedot), jota palautteesi koskee.

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat
 

Ehdotukset vesistöjen ja merenrannikon merkittäviksi tulvariskialueiksi. Karttaa voi lähentää tai loitontaa sekä liikuttaa hiiren avulla. Klikkaamalla mitä tahansa aluetta pääset lisätietoihin.

 

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella nimetään 22.12.2018 mennessä Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelemaan asetetaan tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet (Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021)
Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 
Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 4.4.2018 klo 12.15, päivitetty 2.5.2018 klo 10.44