Varaudutaan tulvariskeihin

Tulvariskien alustava arviointi

Suomeen on nimetty 21 merkittävää tulvariskialuetta. Ehdotus ja nimeäminen perustuivat tulvariskien alustavaan arviointiin, josta laadittiin vesistöaluekohtaiset ja meren rannikkoa koskevat raportit. Vuoden 2018 aikana vesistöalueiden ja meren rannikon tulvariskiarviot sekä merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan tarpeellisin osin.

Tutustu ja kommentoi ehdotuksia merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotukset tulvariskien alustavan arvioinnin ja merkittävien tulvariskialueiden nimeämisen tarkistamiseksi pidetään nähtävillä 9.4.2018 - 9.7.2018. Samanaikaisesti voit myös esittää mielipiteesi tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.

Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella nimetään 22.12.2018 mennessä Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelemaan asetetaan tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.
 

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla.
Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

 

Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Tulva-asiantuntijat ovat suunnitelleet satoja toimenpiteitä, joilla tulvavahinkoja voidaan ehkäistä tai minimoida. Tähän mennessä suunnitelmia on tehty 16 vesistö- tai rannikkoalueelle, joilla on merkittäviä tulvariskialueita.

Toimenpiteet auttavat tulviin varautumisessa, reagoinnissa sekä tulvista toipumisessa. Ne vähentävät tulvien vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.


Tutustu ja kerro ovatko toimenpiteet riittäviä?

Tällä sivustolla voit tutustua tulvariskien hallintasuunnitelmiin ja toimenpiteisiin, jotka on tehty vuosiksi 2016–2021. Voit myös antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmat tarkistetaan vuonna 2021. Virallinen mielipiteiden kokoaminen eli kuuleminen suunnitelmaehdotuksista alkaa vuonna 2020.

Aaltoviiva (oranssi)

Onko alueellesi tehty tulvariskien hallintasuunnitelma?
Klikkaa karttaa ja tutustu suunnitelmiin

Suunnitelmat:

 

 

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein. Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet
    Lue lisää tulvariskien hallinnan suunnittelusta

Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Tulvariskien hallinnan alueellista yhteistyötä koordinoivat vesistö- ja rannikkoalueiden tulvaryhmät. Lue lisää tulvaryhmistä

Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 
Tulvakello
Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden määrät 2016-2021 toimenpideryhmittäin

 

Haluatko kertoa mielipiteesi ja antaa palautetta?

Voit myös virallisten kuulemisten välillä osallistua tulvariskien hallinnan kehittämiseen antamalla palautetta asiantuntijoille. Emme voi luvata välitöntä vastausta kysymyksiisi tai aloitteisiisi, mutta kaikki palautteet käsitellään.

 

Julkaistu 26.5.2016 klo 18.18, päivitetty 30.11.2017 klo 11.48