Varaudutaan tulvariskeihin

AJANKOHTAISTA

Anna palautetta tulvadirektiivin toimivuudesta

Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon lainsäädäntömme perustuu direktiiveihin, joilla varmistetaan jäsenmaiden yhtenevät periaatteet vesivarojen kestävään hoitoon, vesien tilan parantamiseen sekä tulvariskien vähentämiseen. EU-komissio arvioi parhaillaan, soveltuuko tulva- ja vesipuitedirektiivit tarkoituksiinsa vai tarvitaanko niihin muutoksia. Voit antaa palautetta: Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive

Merkittävät tulvariskialueet nimetään 22.12.2018 mennessä

Kuuleminen ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi päättyi 9.7.2018. Kuulemisissa kerätyt palautteet löytyvät alueellisilta sivuilta, joiden linkit alla. Valtakunnallinen palautekooste löytyy alempaa tältä sivulta. Kuulemisen perusteella tarkistetut merkittävät tulvariskialueet nimetään 22.12.2018 mennessä.

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018

Tältä sivulta saat edelleen käyttöösi ELY-keskusten kuulemisasiakirjat (pdf) sekä tietoa SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin aloittamisesta ja toteutuksesta. Haluamasi ELY-keskuksen omille sivuille pääset klikkaamalla alueen nimeä listasta tai aluetta alla olevasta kartasta. Olemassa olevat tulvariskialueet löydät ELY-keskusten sivuilta tai tulvakarttapalvelusta (www.ymparisto.fi/tulvakartat).

ELY-keskustet ovat laatineet saamastaan palautteesta koosteet vastineineen. Ne löytyvät alueellisilta sivuilta. Lisäksi on laadittu valtakunnallinen yhteenveto päättynesstä kuulemisesta. Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella nimetään 22.12.2018 mennessä Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelemaan asetetaan tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi.

 

Alueelliset sivut ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi (pdf)

1.     Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa; ehdotus (pdf)
2.     Etelä-Savo; ehdotus (pdf)
3.     Häme; ehdotus (Kanta-Häme pdf, Päijät-Häme pdf)
4.     Kaakkois-Suomi; ehdotus (Kymenlaakso pdf, Etelä-Karjala pdf)
5.     Kainuu; ehdotus (pdf)
6.    Keski-Suomi; ehdotus (pdf)
7.     Lappi (materiaalit myös saameksi); ehdotus (pdf)
8.     Pirkanmaa; ehdotus (pdf)
9.     Pohjois-Karjala; ehdotus (pdf)
10.   Pohjois-Pohjanmaa; ehdotus (pdf)
11.    Pohjois-Savo; ehdotus (pdf)
12.   Uusimaa; ehdotus (pdf)
13.   Varsinais-Suomi ja Satakunta; ehdotus (pdf)

Kuulemisen tausta-asiakirjat

Hulevesitulvien, eli rankkasade- ja lumensulamistulvien, hallinta on kuntien vastuulla. Katso lisää www.ymparisto.fi/hulevesitulvat

Ehdotukset vesistöjen ja merenrannikon merkittäviksi tulvariskialueiksi. Karttaa voi lähentää tai loitontaa sekä liikuttaa hiiren avulla. Klikkaamalla mitä tahansa aluetta pääset lisätietoihin.

Tulvariskien hallinnan suunnittelu on jatkuva prosessi

Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toistetaan kuuden vuoden välein.
Vaiheet ovat:

  1. Tulvariskien alustava arviointi
  2. Tulvakarttojen laatiminen merkittäviksi todetuille alueille (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet (Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2016-2021)
Tulvakartoitusprosessi
Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet
 Aaltoviiva (oranssi)
Julkaistu 10.7.2018 klo 0.01, päivitetty 20.11.2018 klo 15.42