VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

Ajankohtaista

Sukeltajaliiton ympäristöpalkinto meriluonnon monimuotoisuuden kartoitukselle

Sukeltajaliitto on myöntänyt ensimmäistä kertaa jaetun Sukeltajaliiton ympäristöpalkinnon Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmalle (VELMU)

VELMU ja TOPCONS Euroopan merialuesuunnittelu -alustalle

VELMU-ohjelma sekä VELMU-hanke TOPCONS on valittu esimerkkihankkeiksi Euroopan merialuesuunnittelu alustalle. Alusta tarjoaa tietoa ja jakaa kokemuksia merialuesuunnittelusta EU-maissa.

 

Uusi koko Suomen meriluontoa esittelevä VELMU-karttapalvelu avattu - 12 vuoden inventoinnit nyt kartalla

VELMU on suururakan aikana kerännyt tietoa merialueemme levistä, kasveista, selkärangattomista ja kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Aineistoa on 96 500 videopisteeltä ja 23 200 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä. Kaikki tämä tieto on nyt koottu VELMU-karttapalveluun.

Karttapalvelussa on tietoa:

  • lajien ja luontotyyppien esiintymisestä,
  • meriympäristöstä,
  • merenpohjan geologiasta ja
  • ihmisen toiminnasta merellä sekä
  • yli tuhat valokuvaa ja videota lajeista ja vedenalaisista maisemista.

Merkittävää uudessa karttapalvelussa on se, että havaintoja on niin paljon ja ne kattavat koko Suomen merialueen. Laajaa paikkatietoa tarvitaan merialuesuunnittelussa sovitettaessa yhteen eri toimintoja merialueilla ekosysteemien toimintaedellytykset varmistaen. Jatkossa VELMU jalostaa tätä tietoa eri tarpeisiin.

Karttapalvelun kehitystyö jatkuu, ja lisää aineistoja julkaistaan jo kuluvan vuoden aikana. Karttapalvelu on helmikuussa päivitetty HTML5-versioon, joka toimii kaikilla selaimilla. Karttapalvelusta on myös edelleen saatavilla aiempi Silverlight-versio, jossa on hieman enemmän toiminnallisuuksia.

VELMU-kumppaneiden tiedotteet ja uutiset karttapalvelun julkistamisesta:

VELMU-seminaari "Vedenalainen maailma kaikkien ulottuvilla” 28.1.2016:

VELMUn tavoitteet

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon elottomia (geologisia ja fysikaalis-kemiallisia) että elollisia ominaisuuksia (lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä). Yhdessä ne muodostavat Itämerelle tyypillisiä, arvokkaita elinympäristöjä, luontotyyppejä ja vedenalaisia maisemakokonaisuuksia. Kartoituksia tehdään erityisesti merenpohjien elinympäristöjen ja niissä elävien vesikasvien ja makrolevien sekä selkärangattomien eläinten ja kalojen levinneisyyden selvittämiseksi.

VELMUn kartoituksilla pyritään löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä suojelua tarvitsevien lajien esiintymispaikat. Arvokkaimmat alueet suojelemalla ja käyttöpaineita ohjaamalla voidaan turvata vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

VELMUn lopputuotteet

  • Laji- ja habitaattitietojärjestelmä
  • Karttapalvelu, josta VELMUn keräämä tieto saatavilla
  • VELMU Atlas – Suomen meriatlas (painettuna ja e-kirjana)
Tyrsky_Tvärminne
© Jussi-Tapio Roininen, Metsähallitus
VELMU-logo_222px
 
 

 

Julkaistu 28.1.2016 klo 10.00, päivitetty 29.6.2016 klo 10.39