Tiedotteet ja tapahtumat

Ympäristöneuvonnasta hyötyy sekä ympäristö että viljelijä

TEHO Plus tavoitti viljelijät

Neljä vuotta sitten käynnistynyt TEHO Plus, eli Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hanke päättyy 31.10.2014. Hankkeessa on onnistuttu hyvin ainakin yhdessä asiassa. Se tavoitti toiminta-alueensa Varsinais-Suomen ja Satakunnan viljelijät hyvin. Tavoittaminen ei tarkoita pelkästään monia seminaareja, luentoja, koulutuksia, lukuisia oppaita, laskureita ja tiedotuslehtisiä. Projektissa päästiin aivan aitiopaikalle, ruohonjuuritasolle asti: maatiloille pellon laitaan ja tuvan pöydän ääreen. Mukana oli 175 maatilaa, joihin kaikkiin luotiin kontakti.
TEHO Plus tavoitti viljelijät

TEHO Plus_kansikuva_tiedotuskierros

Kuva: Ville Heimala

Tilakohtainen ympäristöneuvonta TEHO Plus -hankkeessa

Tilakohtaisessa neuvonnassa on käytetty pääsääntöisesti mallia, missä on etukäteen pyydetty viljelysuunnitteluohjelmassa olevat tiedot tilalta. Tietojen pohjalta on laskettu tilan ravinnetaseet typen ja fosforin osalta.
Tilakäynnillä on tehty maatilan ympäristötesti / gårdens miljötest netissä, keskusteltu testin antamista toimenpidesuosituksista, ravinnetaseista, maan rakenteesta, etsitty mahdollisia riskikohteita kuormituksen kannalta, kartoitettu lumo-kohteita ja keskusteltu energian käytöstä tilalla. Lopuksi on valittu toimenpidesuosituksista ensisijaisesti toteutettavat toimet tilalle.
TEHO Plus ympäristöneuvontakäynti tilalla
 

Julkaistu 23.8.2013 klo 14.46, päivitetty 29.10.2014 klo 18.08