Kaivon huolto ja kunnostus

Veden tulon odottelua kunnostettuun kaivoon Veden tulon odottelua kunnostettuun rengaskaivoon, jossa kalkkikivirouhetta pohjalla.
Kuva: Sanna Vienonen

Monet kaivon vedenlaatuongelmat voi välttää säännöllisellä huollolla tai ratkaista kaivon kunnostuksella. Tavallisimmin lika-aineet pääsevät kaivoon, koska kaivon renkaat ovat huonossa kunnossa, kansi on huono tai kaivo on tiivistetty huonosti. Muita yleisiä vanhan kaivon vikoja ovat pohjan liettyminen ja huono lämpöeristys. Mm. kaivon kansirakenteet ja kaivon sisäpuoli tulisi tarkistaa silmämääräisesti joka vuosi. Laajimmillaan vuosihuolto voi sisältää kaivon kuntokartoituksen  (ks. Kaivon paikka -opas, liite 3).

Huonokuntoinenkin kaivo kannattaa kunnostaa, jos veden riittävyys on hyvä ja huono laatu johtuu esimerkiksi vain pintavesien pääsystä kaivoon. Jos pohjavesi on likaantunut ja likaantumisen syytä ei voida poistaa, täytyy rakentaa uusi kaivo paremmalle paikalle likaantuneen alueen ulkopuolelle. Olosuhteista riippuen kannattaa harkita myös useamman kiinteistön yhteisen vedenhankinnan järjestämistä tai kunnalliseen vesijohtoverkostoon liittymistä.

Kaivon kunnostukseen perehtyneitä yrityksiä tai urakoitsijoita on eri puolilla maata; yhteystietoja löydät esim. puhelinluettelosta.

 

 

Vuosihuolto

Julkaistu 26.6.2013 klo 14.42, päivitetty 2.11.2015 klo 13.42