Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa?

Huom! Ympäristöministeriö on ehdottanut muutoksia haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. Lausuntoja esityksestä otetaan vastaan 18.5. asti, jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset hallituksen esitysluonnokseen. Asia tulee eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään alkusyksystä 2016. Tarkoituksena on, että lakimuutos tulisi voimaan 1. tammikuuta 2017.

Alla oleva ohjeistus on kirjoitettu tällä hetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos aiot rakentaa kiinteistölle uuden jätevesijärjestelmän, laajentaa tai tehostaa vanhaa, tee näin:

1. Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

2. Tutki mahdollisuutta yhteiseen viemäröintiin alueella tai naapurien kanssa.

3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunnitelma.

4. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä.

5.  Varmista, että:

a) suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset,

b) suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset,

c) suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.

6. Hae järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamiselle lupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja laita hakemuksen liitteeksi suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.

7. Kunta käsittelee luvan.

8. Vertaile järjestelmän osien ja tarvikkeiden hintoja, pyydä tarjouksia sekä tee hankinnat. Hankintoja ei kannata tehdä eikä urakoitsijaa kilpailuttaa ennen kuin luvat ovat kunnossa. 

ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta, josta lisätietoa Vesihuollon rahoitus ja avustukset-linkistä sivun laidasta.

9. Pyydä tarjouksia rakennusurakoitsijoilta, valitse urakoitsija ja tee tilaus. 

10. Huolehdi rakentamisen valvonnasta. Kirjaa rakennustyön työmaapäiväkirjaan rakentamisen vaiheet, maanäytteiden tulokset ja käytetyt materiaalit. Ota valokuvia työn eri vaiheista. Tietojen tallennus on tarpeellista, koska niillä on myöhempää käyttöä omistajien vaihtuessa tai jos järjestelmän toiminnassa on ongelmia.

11. Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista suunnittelijan kanssa. Huolehdi, että muutoksista tehdään tarkepiirustukset.

12. Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje. Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta. Alan palveluja voi kysyä myös laitetoimittajilta, koulutetuilta LVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvonta- ja huoltoyrityksiltä.

13. Kustannuksista on mahdollista saada kotitalousvähennystä verotuksessa omassa käytössä olevan vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön osalta, ellei työhön ole myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä suunnitellaan ja rakennetaan asetuksen mukaisesti sekä sitä käytetään ja huolletaan niin, että toiminta täyttää puhdistusvaatimukset.

 

Kuka tietää ja mistä saat lisää tietoa?

1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen:

 • Arvioi onko jätevesijärjestelmän suunnittelija pätevä ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä asetuksen vaatimukset.
 • Hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä.
 • Varmistaa rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaan ja että rakennuksen omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

2. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen:

 • Valvoo, että järjestelmä toimii asetuksen mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Puuttuu asetuksen velvoitteiden laiminlyönteihin.
 • Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin on aina perehdyttävä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

3. Verkkopalvelut:

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta saat tietoa mm. seuraavista asioista:

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelusta saat yleistietoa sekä mm. mallisuunnitelmia jätevesijärjestelmien suunnitelmiksi:

Kunnilla ja eri seutukuntien jätevesihankkeilla on omia verkkosivuja aiheesta.

Hajajätevesiasetukseen haetaan lievennyksiä, työryhmältä kolme vaihtoehtoa 4.11.2015
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön muutoksia valmistellut työryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa vaatimusten kohtuullistamiseksi. Työryhmä luovutti raporttinsa tänään maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.
Lue lisää
Jätevesilainsäädännön valmistelu etenee, hajajätevesityöryhmä vertailee kohtuullistamisvaihtoehtoja 30.9.2015
Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelu etenee. Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutosvaihtoehdot ja linjaukset haja-asutuksen talousvesien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi.
Lue lisää
Hajajätevesityöryhmän toimeksiantoa tarkistettiin hallitusohjelmakirjauksen perusteella 2.7.2015
Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön. Pääministeri Sipilän hallitusohjelma sisältää jätevesiasetuksen kohtuullistamista koskevan kirjauksen.
Lue lisää

Tiedotteet

RSS
 • Jätevesiviikko alkaa: Neuvontaa jätevesijärjestelmien uusimiseen tarjolla 15.5.2015
  Valtakunnallisella jätevesiviikolla muistutetaan jätevesien asianmukaisesta käsittelystä. Kahdeksannen kerran järjestettävää jätevesiviikkoa vietetään 18. – 24. toukokuuta. Viikon aikana järjestetään jätevesien käsittelyyn liittyviä tapahtumia ympäri maata. Vielä noin 120 000:lla ennen vuotta 2004 rakennetulla vakituisesti asutulla kiinteistöllä on tehostettava jäteveden käsittelyä jätevesiasetuksen määräaikaan mennessä.
 • Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee kahdella vuodella ja lievennyksiä valmistellaan 26.3.2015
  Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti. Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 5.9.2013 klo 16.23, päivitetty 9.5.2016 klo 15.09