Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa?

Jos aiot rakentaa kiinteistölle uuden jätevesijärjestelmän, laajentaa tai tehostaa vanhaa, tee näin:

1. Ensin on hyvä selvittää kunnalta, voisiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Myös yhteinen viemäröinti alueella tai  naapurien kanssa saattaa olla mahdollista.

2.Jos päädyt kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään, kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Hän voi tarvittaessa suunnitella myös naapureille ja näin kustannukset laskisivat.

3. On tärkeää, että
a) suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset,
b) suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset,
c) suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan

4. Järjestelmän tehostamiselle tai uuden rakentamiselle haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Hakemukseen liitetään suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.

5. Kun kunta on myöntänyt luvan, on aika pyytää tarjouksia sekä järjestelmästä sekä urakoitsijasta.

6. Pyydä tarjouksia rakennusurakoitsijoilta, valitse urakoitsija ja tee tilaus. Urakkatarjouksia pyydettäessä voi naapureiden keskinäinen yhteistyö olla eduksi.

7. Rakentamisen valvonta on tärkeää. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan kirjataan rakentamisen vaiheet ja käytetyt materiaalit.

8. Työn eri vaiheet voi myös valokuvata. Tietojen tallennus on tarpeellista, koska niillä on myöhempää käyttöä omistajien vaihtuessa ja järjestelmän käytössä ja huollossa.

9. Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista rakennusvalvontaviranomaisen
ja suunnittelijan kanssa. Huolehdi, että suunnittelija tekee muutokset suunnitelmaan.

10. Muista pyytää käyttö- ja huolto-ohje. Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta. Huoltopalveluja voi kysyä myös laitetoimittajilta, koulutetuilta LVI-liikkeiltä sekä kiinteistöalan valvonta- ja huoltoyrityksiltä.

Kuka tietää ja mistä saat lisää tietoa?

1. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen:

  • Arvioi onko jätevesijärjestelmän suunnittelija pätevä ja täyttääkö suunniteltu järjestelmä asetuksen vaatimukset.
  • Hyväksyy jätevesijärjestelmän suunnitelman rakennusluvan yhteydessä.
  • Varmistaa rakennuskohteen käyttöönoton yhteydessä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelman mukaan ja että rakennuksen omistajalla on järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

2. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen:

  • Valvoo, että järjestelmä toimii asetuksen mukaisesti ja että sitä käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
  • Puuttuu asetuksen velvoitteiden laiminlyönteihin.
  • Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin on aina perehdyttävä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

3. Verkkopalvelut:

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta saat tietoa mm. seuraavista asioista:

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelusta saat yleistietoa sekä mm. mallisuunnitelmia jätevesijärjestelmien suunnitelmiksi:

Kunnilla ja eri seutukuntien jätevesihankkeilla on omia verkkosivuja aiheesta.

Julkaistu 5.9.2013 klo 16.23, päivitetty 21.3.2017 klo 9.36