Kiinteistön omistajalle

Muista, että vaikka juuri nyt sinulla ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesijärjestelmääsi, kunnostus kannattaa aina! Lähivetesi kiittää.
 

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

 
 

EI TARVITSE:

  • Jos kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
  • Jos olen syntynyt ennen 9.3.1943
  • Jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi),

KYLLÄ TARVITSEE

Kun kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai merestä tai kiinteistösi jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä
Poikkeamismahdollisuus, jos

• jätevesien määrä on huomattavan pieni tai
• kustannukset ovat  kohtuuttomia kiinteistön omistajalle

Kun rakennus sijaitsee yli 100 m vesistöstä tai merestä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä:
• vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä
uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
• rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
Ei poikkeamismahdollisuutta

Julkaistu 17.3.2017 klo 12.55, päivitetty 4.1.2018 klo 10.44