Hajajätevesiviestinnän aineistoa

Aineiston hyödyntäminen ja julkaisuoikeudet

Aineistoa voi hyödyntää hajajätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvässä viestinnässä.

Aineiston omistaa ympäristöministeriö.Aineistoa ja niissä käytettyjä kuvia ei saa käyttää yritysten tuotteiden ja palveluiden mainonnassa tai muissa tuotteissa (postikortit, t-paidat jne.). Aineistoa saa kuitenkin jakaa ja esittää vapaasti esimerkiksi tilaisuuksissa. Aineistoa saa laittaa omille verkkosivuille, jos aineiston lähteeksi merkitään ympäristöministeriö.

Kuvamateriaali

Kuvamateriaaliin kuuluu voi ladata ympäristöhallinnon hajajätevesiviestinnän aineistopankista.

Esite

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon -esitteestä löydät vastauksen siihen, täytyykö sinun tehdä jätevesiremontti, milloin täytyy ja mitä suunnitelussa pitää ottaa huomioon.

Opas

”Haja-asutuksen jätevedet, Lainsäädäntö ja käytännöt”-ympäristöopas 2017 on päivitetty versio vuoden 2011 samannimisestä ympäristöoppaasta. Oppaassa on esitetty seikkaperäisesti vuonna 2017 muuttunut lainsäädäntö ja annettu näkökulmia ja esimerkkejä sen toimeenpanoon ja soveltamiseen.

Julkaistu 16.9.2013 klo 13.34, päivitetty 22.6.2017 klo 11.37