Haja-asutuksen jätevedet: Lainsäädäntö ja käytännöt

Noin miljoonaa suomalaista asuu kiinteistöissä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon. Myös näiden kiinteistöjen jätevedet pitää ympäristönsuojelulain mukaan käsitellä niin, ettei niistä koidu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Haja-asutuksen jätevedet: Lainsäädäntö ja käytännöt -oppas on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään tekemisiin haja-asutuksen jätevesihuollon kanssa. Se tarjoaa hyödyllistä tietoa muun muassa jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja rakentajille, laitetoimittajille ja huoltoyrityksille sekä kunnan eri viranomaisille. Myös haja-asutusalueen kiinteistönomistajat hyötyvät julkaisusta pohtiessaan lainsäädännön vaatimuksia omalla kohdallaan.

HUOM! Lainsäädäntö-osuus oppaassa on vanhentunut, lukija tulee huomioida 2016 säädösmuutokset.

Eeva-Liisa Hallanaro ja Katriina Kujala-Räty. 2011. Haja-asutuksen jätevedet: Lainsäädäntö ja käytännöt. Ympäristöopas. Ympäristöministeriö.

Opas on julkaistu sähköisenä:

Julkaistu 3.3.2014 klo 10.14, päivitetty 10.9.2016 klo 8.51