Rakennuksen terveellisyys ja esteettömyys

Terveellinen ja esteetön rakennus on osa hyvää elin- ja toimintaympäristöä. Sen lähtökohtana on hyvä suunnittelu ja rakentaminen.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että kaikissa tavanomaisissa käyttötilanteissa saavutetaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Myös kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto on huomioitava. Rakennuksesta ei siis saa aiheutua terveyden vaarantumista. Rakennuksen terveellisyyttä arvioitaessa huomioidaan rakennuksen käyttötarkoitus ja ympäristöstä aiheutuvat olosuhteet.

Esteettomyys_PHokkanen.jpg
Vanhan rakennuksen esteettömyyttä on parannettu rakentamalla kierreportaikon keskelle hissi. © Pentti Hokkanen, YHA-kuvapankki

Rakennuksen tulee, käyttötarkoituksestaan riippuen, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. Esteettömyys takaa kaikille väestöryhmille yhdenvertaiset lähtökohdat hyödyntää rakennusta. Tämä on kaikkien käyttäjien etu, sillä esteettömyys varmistaa ihmisten vaivattoman liikkumisen ja parantaa tilojen käyttöturvallisuutta sekä tavaroiden liikuteltavuutta.

Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista 15.3.2017
Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti. Uusiin toimintatapoihin sitoutuvat kaikki rakennushankkeen osapuolet, ja niitä sovelletaan sekä hankkeen kaikissa vaiheissa että kiinteistön ylläpidon aikana.
Lue lisää
Kodin älyteknologia voisi auttaa ikääntynyttä – tarpeiden tunnistaminen puutteellista 9.3.2017
Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Teknologiayritykset eivät kuitenkaan tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja teknologiat ovat usein heidän kannaltaan epäsopivia. Teknologian kehittäjien tulisi kohdata ikääntyneet heidän omissa aidoissa toimintaympäristöissään. Teknologia myös maksaa, sen käyttöönotto vaatii usein tukea ja ohjausta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle 22.12.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja rakentamisessa.
Lue lisää

Uutiset

RSS
  • Odotettu opas rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmien tutkimisesta 29.9.2016
    Ympäristöministeriö on julkaissut uuden oppaan ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus”. Opas on oppikirja ja ohje kosteus- ja mikrobivaurioiden ja kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille.
Lisää uutisia
Julkaistu 5.9.2013 klo 13.22, päivitetty 1.2.2017 klo 10.55