Energiatodistuslomakkeet

Uuden 1.6.2013 voimaan tulleen energiatodistuslain 50/2013 (Finlex) mukaiset energiatodistukset laaditaan 1.5.2015 lähtien ARA:n energiatodistusrekisterissä ja allekirjoitetaan sähköisesti. 

rakentaminen_Enegiatodistus_MSommers.jpg
Markus Sommers/YHA Kuvapankki

Kevennetyn energiatodistuksen lomakepohja on edelleen käytössä. Lomakkeen täyttämisestä säädetään ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta. 

  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017 (Finlex)
  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013 (Finlex, kumottu 20.12.2017)
  • Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013 (Finlex)
  • Lomakepohja kevennetyn energiatodistuksen laatimiseen (excel, 46 kt)

Opasmateriaali energiatodistuksen laatijoille

Energiatodistusten laatijoille tarkoitettu opasmateriaali koostuu varsinaisesta oppaasta sekä oppaan erillisistä liitteistä. Opasmateriaali liittyy tällä hetkellä asetukseen 176/2013. Opas ja esimerkit tullaan päivittämään myöhemmin asetuksen 1048/2017 mukaisiksi. Liitteet sisältävät esimerkkejä energiatodistuksen laadinnasta ja lähtöarvoja energiatodistuksen laskentaan. Kuvaukset kaikkien esimerkkien sisällöstä löytyvät energiatodistusoppaan kappaleesta 6.

Oppaan liitteet:

Vanhan energiatodistuslainsäädännön mukaiset lomakkeet

Energiatodistusta koskevan lain 30 §:n mukaan tilanteessa, jossa rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen 1.6.2013 sovelletaan aiemman energiatodistuslain 487/2007 (Finlex) mukaisia säännöksiä rakennuksen käyttöönottoon saakka. Mikäli tarvitset kyseisiä lomakkeita, ota yhteyttä Motivaan: energiatodistus@motiva.fi. Samoin, jos rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen 1.12.2017 sovelletaan silloin voimassa olleita säännöksiä rakennuksen käyttöönottoon saakka.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.11.2013 klo 12.50, päivitetty 2.3.2018 klo 9.17