Kiinteistön ylläpito ja korjaaminen

Kiinteistöä tulee ylläpitää, huoltaa ja korjata säännöllisesti sen kunnon, käyttöominaisuuksien ja arvon säilyttämiseksi. Kiinteistön ylläpitoon kuuluu kahdentyyppistä toimintaa: kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa.

Kiinteistönhoito on säännöllistä toimintaa, jolla pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Se sisältää kiinteistönhuollon ja teknisten järjestelmien hoidon, viallisten kohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidon. Kunnossapitoa on kiinteistön ominaisuuksien säilyttäminen joko uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat siten, että kohteen suhteellinen laatutaso ei olennaisesti muutu.

Korjaustyötä

Pentti Hokkanen, YHA kuvapankki

Kiinteistön ylläpitoon kuuluu rakennuksen kunnon jatkuva seuranta ja korjaustarpeiden selvittäminen. Korjaustarpeiden selvittämiseksi ja korjaussuunnitelmien laatimisen avuksi on kehitetty erilaisia kuntoarviointi- ja kuntotutkimusmenetelmiä.

Korjaamisessa uusitaan tai kunnostetaan kiinteistön olemassa olevia rakenteita tai järjestelmiä joko niin, ettei rakennuksen laatutaso muutu tai laatutasoa parantamalla. Korjaaminen on järkevää kytkeä osaksi kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa ja kehittämistä niin, että korjaushankkeet ajoitetaan pitkän aikavälin suunnitelman (PTS) mukaan. Ylläpitokorjausten yhteydessä kannattaa toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös laatutason parantamista, esimerkiksi edistää energiatehokkuutta tai esteettömyyttä).

Käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) on apuväline kiinteistön ylläpitoon ja korjaamiseen. Käyttö- ja huolto-ohje on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus, joka sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet sekä seurantatietoja.

Energiahukkajahti käyntiin ympäristöministeriön johdolla 3.10.2016
Ympäristöministeriön johdolla käynnistyy tänään energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastetaan toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. Hukkajahtiin liitytään osoitteessa www.energiahukka.fi, josta taloyhtiö voi ladata maksuttomat asiantuntijaohjeet
Lue lisää
Odotettu opas rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmien tutkimisesta 29.9.2016
Ympäristöministeriö on julkaissut uuden oppaan ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus”. Opas on oppikirja ja ohje kosteus- ja mikrobivaurioiden ja kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille.
Lue lisää
Julkaistu 3.9.2013 klo 15.58, päivitetty 24.8.2016 klo 15.13