KIRA-digi-rahoitusta 27 uudelle kokeilulle

Tiedote 2.10.2017 klo 13.33
kärkihanke
 
Kira-digi-logo

 

KIRA-digi-hankkeen neljännellä kokeiluhakukierroksella on myönnetty yhteensä noin 775 000 euroa 27 kokeilulle, jotka vauhdittavat rakennetun ympäristön digitalisaatiota. Tukea saavat 23 yritystä, 3 kaupunkia ja yksi yhdistys.

Parhaiten arvioinnissa menestyivät STK-Tietopalvelut Oy, Fira Oy, Tampereen kaupunki ja Emmi Keskisarja & Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto & Company Oy. Toimialan oma rahoitusosuus tuettavissa hankkeissa on yli 1,5 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset 2,3 miljoonaa euroa.

KIRA-digi-hankkeessa* kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa yhdessä toimintaansa digitalisaation avulla. Kokeiluilla halutaan uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta.

”Neljäs kierros löi meidät kaikki ällikällä hakemusten määrän suhteen. Myös hakemusten laatu, monipuolisuus ja kokeiluluonteisuus ovat parantuneet kierros kierrokselta. Nyt painopiste siirtyy kokeilujen tulosten jalkauttamiseen. Tästä on hyvä jatkaa”, digipäällikkö Teemu Lehtinen sanoo.

Neljänteen kokeiluhakuun saapui 105 hakemusta noin sadalta eri organisaatiolta. Hakuun osallistuneiden hankkeiden suunniteltu kokonaisrahoitus oli yhteensä noin 9,5 miljoonaa, josta alan oma rahoitus oli 5,9 miljoonaa ja haetun KIRA-digi-tuen määrä 3,7 miljoonaa euroa.

Hakemukset arvioitiin kaksivaiheisesti. Ensin toteutettiin hakumateriaalien sähköinen arviointi ja sen jälkeen 38 parhaat pisteet saanutta hakijaa kutsuttiin lyhyisiin virtuaalisiin esittelytilaisuuksiin, jotka mahdollistivat pisteytyksen tarkentamisen ja arvioijien keskinäisen vuoropuhelun.

Aiempien kokeiluhakujen tavoin hankkeiden arvioinnista vastasi toimialan asiantuntijoista koostuva, riippumaton ja vaitioloon sitoutunut arviointiryhmä. Tällä kierroksella arviointiryhmään kuuluivat Erkki Aalto (RAKLI), Kaj Hedvall (Senaatti-kiinteistöt), Matti Holopainen (Kuntaliitto), Mikko Hyytinen (Pöyry), Heikki Lonka (ISS Proko Oy), Minna Perähuhta (ympäristöministeriö), Rikhard Sjöberg (Kiinteistömaailma) sekä Satu Taskinen (ympäristöministeriö). KIRA-digin ohjausryhmä teki arvioinnin pohjalta ympäristöministeriölle esityksen tuettavista hankkeista. Ohjausryhmästä päätöksentekoon osallistuu kullakin hakukierroksella vain ne jäsenet, joilla ei ole sidonnaisuuksia hakijoihin.

Ympäristöministeriö laatii lokakuun alkupuolella kaikille hakijoille hankekohtaiset avustuspäätökset perusteluineen. Tukea saavien hankkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia avustuspäätöksen laatimisen jälkeen.

Kaikkien neljän kokeiluhakukierroksen tuloksena KIRA-digi-hankkeessa on käynnistynyt tähän mennessä yhteensä 75 kokeilua. Hakukierroksia järjestetään vielä kaksi vuosina 2017–2018. Seuraava haku pyritään avaamaan jo loka-marraskuun vaihteessa. Vuosina 2016–2018 kokeiluja rahoitetaan yhteensä enintään noin 4 miljoonalla eurolla.

Rahoitettavien hankkeiden kick-off 11.10. Helsingissä

4. hakukierroksella rahoitusta saavat hankkeet esittäytyvät 11.10. klo 12–16 Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata suorana tai myöhemmin tallenteena osoitteessa kiradigi.fi. Kaikkien käynnissä olevien KIRA-digi-kokeiluhankkeiden etenemistä voi myös seurata hankkeen nettisivuilla.

Lisätietoja:

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, Rakennustietosäätiö RTS, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi

Projektipäällikkö Virve Hokkanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 087, etunimi.sukunimi@ym.fi

kiradigi.fi  

*KIRA-digi-hanke (2016–2018) on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta.

Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö. Hankkeessa ovat mukana KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry sekä ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos, Espoon kaupunki, Suomen Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus ja Museovirasto.

KIRA-digi-hankkeessa kokeiluille myönnettävä tuki on EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista kokeellisen kehittämisen yritystukea. Asetuksen ja KIRA-digi-tukiohjelman mukaisesti tuen kohteena oleva kokeellinen kehittäminen voi olla luonteeltaan muun muassa uusien ja parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämistä, niiden prototyyppien luomista tai esittely- ja pilottihankkeiden, testauksen ja validoinnin toteutusta.