Betonirakenteiden ongelmien syistä ei vielä selvyyttä

Tiedote 20.12.2016 klo 12.23

Ympäristöministeriö tapasi tänään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:n, Suomen Kuntaliiton, Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvontojen edustajia sekä eräitä asiantuntijoita betonin laatuun liittyvien ongelmien vuoksi. Keskustelussa käytiin läpi tilannetta sekä arvioitiin jatkotoimia. Tilannekatsauksen perusteella pääteltiin, että esille tulleiden betonirakenteiden ongelmien syitä ei vielä voida yksilöidä.

Rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vastaava TUKES jatkaa oman selvityksensä tekemistä.  Rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämät tarkastukset jatkuvat, ja keskustelussa sovittiin, että tarkastuksista kootaan tietoja TUKES:lle. 

Tapaamisessa pidettiin tärkeänä, että rakennusalalla voidaan avoimesti keskustella betonirakentamisen esille tulleista ongelmista sekä varmistaa laadunvalvontamenettelyt. Lisäselvitystä asiaan arvioitiin saatavan viimeistään noin kolmen kuukauden kuluessa, jolloin tilannetta arvioidaan uudestaan.

Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että mahdolliset riskit suljetaan pois myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.  Rakennusteollisuus RT ry on jo aiemmin sopinut ympäristöministeriön kanssa siitä, että urakoitsijat ja betoniteollisuus käyvät läpi betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen.

Lisätietoja:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 02952 50157, etunimi.sukunimi@ym.fi